19 خرداد 1392

نقد «تبارهای دولت استبدادی» در پژوهشکده تاریخ اسلام


 نقد «تبارهای دولت استبدادی» در پژوهشکده تاریخ اسلامنشست نقد و بررسی کتاب «تبارهای دولت استبدادی» نوشته «پِری اندرسون» با ترجمه حسن مرتضوی از سوی گروه تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای پژوهشکده تاریخ اسلام، روز چهارشنبه 25 اردیبهشت‌ در محل پژوهشکده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به‌نقل از روابط عمومی پژوهشکده تاریخ اسلام این کتاب به شکل‌گیری دولت‌های مطلقه در قرن شانزدهم اروپا می‌پردازد. اندرسن این موضوع را در تاریخ کشورهای اروپایی مانند سوئد، فرانسه و آلمان مطرح کرده است.
این اثر جلد دوم کتاب «گذار از عهد باستان به فئودالیسم» است و مباحث این دو کتاب به طور مستقیم در هم تنیده‌اند و به معرفی جامعه‌شناسی سیاسی و بررسی نظریه استبداد در اروپا می‌پردازند.
کتاب شامل دو بخش و دو یادداشت است. در بخش اول به بررسی ساختارهای کلی استبداد به عنوان نظامی حکومتی در اروپای غربی از رنسانس به بعد پرداخته شده و سپس مسیر توسعه هر یک از دولت‌های استبدادی در کشورهای عمده غرب اروپا شرح داده شده است.
در بخش دوم کتاب، شیوه حکومت استبدادی در اروپای شرقی ترسیم شده و ویژگی‌ها و همبستگی‌های استبداد این بخش از اروپا به‌عنوان نوع مجزایی از حکومت سلطنتی بررسی می‌شود. دو یادداشت پایانی کتاب نیز به تبیین مفهوم «شیوه تولید آسیایی» و بررسی «فئودالیسم ژاپن» اختصاص دارد.
پری اندرسون در مقدمه «گذار از عهد باستان به فئودالیسم» نوشته که کار او تاریخ نیست چرا که تاریخدان با اسناد سروکار دارد اما او در این کتاب متن‌خوانی کرده و منابع ثانوی درباره موضوع را بررسی می‌کند. روی‌هم‌رفته هدف وی این است که به تعمیم‌های تاریخی برسد.