06 تیر 1400

کتاب «مساله حجاب» شهید مطهری بیشترین نوبت چاپ را به خود اختصاص داد


 گزارش خانه کتاب از آثار منتشر شده در هفته پایانی مهرماه 1392 نشان ‌می‌دهد که کتاب «مساله حجاب» استادشهید مرتضی مطهری با 104 مرتبه چاپ، بیشترین نوبت چاپ کتاب را به خود اختصاص داده است.در هفته پایانی مهرماه ‌امسال،  هزار و 378 عنوان کتاب به چاپ رسیده‌است که در این میان کتاب‌هایی با محوریت علوم اجتماعی پس از کتاب‌های ادبی، آموزشی و علوم عملی با 169 عنوان در رتبه چهارم قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، 149 اثر از میان کتاب‌های علوم اجتماعی تالیفی هستند و 20 اثر به زبان فارسی ترجمه شدند. همچنین 81 اثر نخستین بار به زیر چاپ رفتند و 88 کتاب در این میان تجدید چاپ شده‌اند. از میان 169 کتاب علوم اجتماعی، 142 اثر توسط ناشران تهرانی و 27 اثر توسط ناشران شهرستانی خواندنی شدند. شمارگان متوسط کتاب‌های این حوزه چهار هزار و 122 نسخه و متوسط صفحات 269 است. بیشترین نوبت چاپ با 104 مرتبه به کتاب «مساله حجاب» شهید مرتضی مطهری اختصاص دارد که از سوی انتشارات صدرا با شمارگان سه هزار نسخه در 254 صفحه، به‌قیمت 50 هزار ریال منتشر شد.  


خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، 8 آبان 1392