حمله شدیدالحن خالد سیادت و محمد مهتدی به سرکرده کومله عبدالله مهتدی/ افشاگری هایی که تاکنون منتشر نشده


دو نفر از اعضای مطرح و با پیشینیه زیاد و قدیمی گروهک تروریستی موسوم به "کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران" که به "کومله شاخه عبدالله مهتدی"شناخته می شوند،نزدیک به دو ماه پیش،از سوی رهبری کومله،سلب عضویت شدند و با صدور نامه رهبری کومله، هر دو نفرشان از حزبشان اخراج هم شده و از عضویت در کمیته مرکزی کومله نیز کنار گذاشته شدند.

 


 

به گزارش بولتن نیوز از سلیمانیه، خالد سیادت و محمد مهتدی (پسرعموی عبدالله مهتدی) بارها و بارها در بین اعضای کومله بخاطر افشاگری ها و انتقادهایشان از سیاستهای کومله و مهتدی،توبیخ شده بودند.اعتراض به نشست ها و اتحاد مهتدی با ربع پهلوی،دست بوسی ربع پهلوی، نشست و مذاکرات مخفی با سلطنت طلبها، منافقین، خبات، علیرضا نوری زاده، مصاحبه های بدون هماهنگی و خودسرانه با بی بی سی فارسی، دویچه وله آلمان، رادیو اسرائیل، صدای آمریکا و... از مهم ترین انتقادات این دو به سیاستها و خط مشی مهتدی و کومله تحت امرش می باشد که به همین خاطر نیز اخراج شدند و سوابق 35 سال فعالیت آنها در کومله بدستور مهتدی یک روزه محو گردید.! این خبر را بصورت اختصاصی چندی پیش در بولتن نیوز اطلاع رسانی کرده بودیم.
 


 

محمد مهتدی و خالد سیادت، این دو عضو کمیته مرکزی کومله در زمانی که اخراج شده بودند، با انتشار نامه ای، اعتراض و نارضایتی خودشان را از این اقدام رهبری کومله،ابراز داشتند و دلیل اخراج شان و این اقدام رهبری کومله بر علیه آنها را نبود حق آزادی بیان در این گروهک، اعلام داشتند.
تعدادی از پیشمرگان هم نظر و دوست این دو نفر نیز،در نامه ای به رهبری کومله،از او درخواست کردند تا عضویت این دو نفر یعنی محمد مهتدی و خالد سیادت به آنها پس داده شود،که این درخواست نیز با پاسخ منفی کومله و شخص دبیر کل کومله عبدالله مهتدی روبرو شد.
محمد مهتدی و خالد سیادت،با انتشار نامه ای، ضمن تقدیر و تشکر خودشان از پیشمرگان هم نظرشان، چند اظهار نظر و دلیل دیگر اخراج خودشان را بهمراه انتقاداتی در خصوص رهبری کومله،افشا کردند.
این نیز متن نامه این دو نفر است با این توضیح که به زبان کردی می باشد و ما آن را ترجمه کردیم.

رونوشت اصلی این نامه برای بولتن نیوز ارسال شده که در زیر بدون کم و کاست آن را منتشر می کنیم تا مردم فهیم و جوانان کردستان، واقعیت داخلی کومله را از زبان دو عضو 35 ساله رهبری کومله بشنوند:
 


 

"نامه ای سرگشاده از سوی محمد مهتدی و خالد سیادت اعضای کمیته مرکزی کومله به اعضای کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران"
رفقای عزیز؛
سلامی گرم از طرف ما به شما،
همانطوریکه همه شما مطلع هستید،نزدیک به دو ماه پیش از این،بطور غیر منتظره و بدون هیچ حرف و سخنی و بدون هیچ صحبت قبلی،با ذکر چند بهانه بی پایه و اساس که اینگونه ادعا شده بود:
"شرکت نکردن شما در جلسات حزبی،
اجرا نکردن وظایف تان بعنوان عضو،طبق قانون و اساسنامه داخلی، بخصوص تبلیغات منفی  و تلاش مستمر و مداومتان برای دلسرد کردن و دور کردن اعضای دیگر  و همچنین بر هم زدن اتحاد کومله"  عضویت مان را از ما پس گرفتند.
در طول این مدت، از سوی بسیاری از شما، این حکم مسئولین کومله انقلابی زحمتکشان کردستان محکوم شد و درخواست شما مبنی بر باز پس گیری و رد این حکم بناحق و ناروا،بدست مسئولان داده شد.
که تا کنون نیز باز هم با آوردن بهانه های واهی و حتی تهدید اعضای معترض به این حکم، روبرو شده است.
در این نامه ما نمی خواهیم پاسخ این تهمت ها و اهانت های رهبری کومله را بدهیم که در بالا به آنها اشاره شده است،شما خودتان در نامه هایتان این پاسخ ها را داده اید.
آنها خیلی تلاش کردند که آن را مخفی کنند که دستور و حکم سلب عضویت از ما نه بخاطر تفکرات متفاوت و انتقادی ما،بلکه به دلایل دیگری بوده است.
اما همانطور که در طول این مدت دیدیم آنها در این تلاش شان موفق نبوده اند و هیچ کسی نیز به آنها ثابت نکرد که چیزی غیر از تفکرات متفاوت و انتقادآمیز ما سبب صدور این حکم شده باشد.
جای خود دارد، بطور کوتاه توجهی کنیم و بدانیم این حکم و بطور عام سیاست تسویه و ارعاب و تهدید،که در این حزب است،به خیال آنها،در راستای درست کردن حزبی پولادین ایجاد شده است.
و نتیجه اینکه صدور این حکم،چه نتیجه ای برای رهبری کومله دربر داشته است:
این حکم اتحاد و یکپارچکی را درست نکرد،بر عکس تعداد بسیار زیادی از اعضاء را در مخالفت با صادر کنندگان این حکم روبرو کرد.
این حکم کسی را نترساند، برعکس سیمای مسئولینی نگران و بی باور و بی اعتقاد به خود را به جامعه نشان داد.
این حکم اعضای ناراضی و معترض و اپوزیسیون را وادار به سکوت نکرد، برعکس، فضای سیاسی و انتقادی بیشتر، خود را نشان داد.
این حکم اوضاع داخلی تشکیلات را آرام نکرد،برعکس بحرانی را هم بوجود آورد.
این حکم باعث خوشنامی صادر کنندگان آن نشد، برعکس مشروعیت آنها و بخصوص دبیر کل(عبدالله مهتدی) را بیشتر زیر سوال برد.مشرعیت دیکتاتوری کوچک آنها که مثل همه دفعات قبل،پیش بینی بازتاب صدور حکم خودشان را نکرده بودند، مجبور شدند، در ادامه حکم خودشان، تا آن جایی پیش بروند که پناه ببرند،به تهدید به اخراج و کارهایی از این نوع،در مقابل اعضایی که در مخالفت با این حکم، برخواسته بودند.
 


 

آنها برای مخفی کردن هدف اصلی خودشان از این کار، پناه بردند، به حرفهای غیرواقع و دروغ،و تغییر حرفهایشان، در جلسات و نشست ها، نامه های جورواجور و مختلف و حتی بر علیه دوستان کومله،شایعه پراکنی و دروغ پخش کردن و به آنها انواع تهمت های ناروا را زدند.
آنها با این کار خودشان، و واکنش نشان دادن های پس از صدور این حکم شان و بعد از این کارشان،نصف کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، را مثل حزبی غیر متحد و مخالف با افکار آزاد و باز،برای بار دیگر به رسانه های عمومی نشان دادند و بدین شیوه برای دور کردن بیشتر و دور شدن بیشتر از مردم،فشار وارد کردند.
آنها با این کار خودشان، نشان دادند که توانایی حل هیچ بحرانی را ندارند،مثل همه دفعات قبلی،زمانی که با انتقاد و مخالفت چه در داخل و چه در خارج روبرو می شوند، قبل از هر چیزی به خشونت و تهدید و ارعاب،پناه می برند.
از دیدگاه آنها،هر منتقدی،مخالف محسوب می شود و هر مخالفی نیز دشمن محسوب می شود.
رفقا، آنها در آخرین نامه اخیرشان، در پاسخ به نامه قبلی شما،ضمن متهم کردن شما به:"کسانی که به دنبال حرفهای برخی تفرقه افکن و آشوبگر!! رفته اید" و... به شما شدیدا،حمله کرده اند،که گویا خالد و محمد خودشان درخواست برگشتن نکرده اند،شما چرا وکیل آنها شده اید! خودشان بیایند و درخواست برگشتن بدهند.
این حکم، اتحاد و یکپارچگی را درست نکرد،برعکس تعداد بسیار زیادی از اعضاء را در مخالفت با این حکم، جری کرد.
این حکم کسی را نترساند، برعکس سیمای مسئولینی نگران، بی اعتقاد و بی باور به خود، را به جامعه نشان داد.
با صدو ر این حکم،اعضای ناراضی و معترض و اپوزیسیون وادار به سکوت نشدند، برعکس فضای سیاسی و انتقادی، بیشتر خود را اثبات کرد و نشان داد.
این حکم اوضاع داخلی تشکیلات را آرام نکرده، برعکس بحرانی را نیز بوجود آورد.
این حکم باعث خوشنامی صادر کنندگان آن نشد،برعکس مشروعیت آنها و بخصوص دبیر کل(مهتدی) را بیشتر زیر سوال برد.
آنها با این کار خودشان، و واکنش نشان دادن های پس از صدور این حکم شان و بعد از این کارشان،نصف کومله انقلابی،را مثل حزبی غیر متحدد و مخالف با افکار آزاد و باز، برای بار دیگر به رسانه های عمومی رساندند و بدین شیوه برای دور کردن بیشتر و دور شدن بیشتر از مردم،فشار وارد کردند.
ما در پاسخ می گوییم که این حرفها،تنها با هدف از بین بردن صورت مسئله است و برای همین نیز جرم خودشان را از آن کار و بازتاب پس از آن،لاپوشانی می کنند.
ما که به خواسته خودمان بیرون نرفته ایم که درخواست برگشتن کنیم!
این حکم و شیوه عملی انتشار آن،اتحادآمیز نیست و با هیچ بخشی از اساسنامه داخلی،که در آخرین کنگره تصویب شده بود،سازگار نیست و همخوانی ندارد.
با مطرح کردن این حرفها،می خواهند این را مخفی کنند که این آنها هستند که اساسنامه داخلی را زیر پا گذاشته اند و این آنها هستند،که اتحاد و یکپارچگی را زیر پا له کرده اند.
مسئول از راه بدر شدن،انفعال و غیر محبوب شدن این حزب،در حقیقت هیچ کس نیست،غیر از دبیر کل(عبدالله مهتدی) و حلقه ای کوچک از اطرافیان او که سالهاست مطابق میل و سلایق آنها کارها را به پیش می برند.
در همان آخرین نامه دوباره نوشته اند که:
"بحث کردن در خصوص مسائل حزبی و داخلی در رسانه های عمومی،مورد قبول نیست و به کسی چنین اجازه ای داده نشده است،هر کس در این جهت و بر خلاف این دستور کاری کند،با مجازات شدید تشکیلاتی مواجه خواهد شد!".
آشکار است که منظور آنها از نوشتن این نامه و تهدید،جلوگیری از ابراز نظرات و عقاید متفاوت و انتقادآمیز است.
چون مسئله ای که سبب شده تا کنون به خاطرش،افراد را مجازات کنند،تنها ابراز عقاید و نظرات سیاسی مخالف و منتقد بوده است.
این تهدید یعنی با امنیتی کردن حرفها و بحث ها و نظرات سیاسی،یعنی کسانی و افرادی این حق را داشته باشند که در رسانه ها صحبت کرده و مصاحبه کنند،که خط سیاسی تشکیلات کومله را طرح ریزی کنند و آن را اجرا کنند و مسئولیت شکست ها نیز را بر عهده نگیرند و هیچ کسی نیز حق نداشته باشد،از آنها انتقاد بگیرد.بر اساس دستور مهتدی کسی حق ندارد در رسانه های عمومی بر علیه خط مشی او و کومله اش،انتقاد کند و اگر چنین کند،به زعم دبیر کل کومله،نفوذی و دشمن کومله و مردم کردستان خواهد بود!!
تابع دستورات بودن و سکوت کردن در مقابل این نوع از تحمیل قدرت حزبی،باید برای هر انسان سیاسی و مستقلی و برای هر مبارزی،خط قرمز باشد!
جای سخن و تحلیل و ارزیابی انتقادآمیز و سیاسی،آن سوی اتاق های بسته نیست، بلکه جای آن، در سطح عمومی و در میان مردم و رسانه های آزاد، تلویزیون و اینترنت است.  همین هم است که حزب، جامعه و جنبش را نیز به جلو می برد.
در پایان هر چند می دانیم، تلاش و خسته شدن شما در طول این مدت برای حفاظت از حق آزادی بیان و دمکراسی بوده،اما چون این بار،به ما مربوط شده است،از صمیم قبل،از شما تشکر می کنیم و امیدواریم پایدار و مستمر باشید.
{محمد مهتدی – خالد سیادت}
11/02/2014

متن نامه به زبان کردی:

سیادەت‌و موهتەدی: بریاری دەرکردنمان، بارودۆخی نێو تەشکیلاتی کۆمەڵەی ئارام نەکردەوە
دوو کەس لە ئەندامی دیارو بە رابردووی کۆمەڵەی شۆرشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران کە بە کۆمەڵەێ باڵی عەبدوڵڵا موهتەدی ناسراوە، نزیکەی دوو مانگ لەوە پێش لەلایەن
رێکخراوەکەیان مافی ئەندامەتییان لێ‌سەندرایەوەو بە نامەیەکی سکرتارییەتی کۆمەڵە هەر دووکیان لە حیزبەکەیان دەرکران.
محەممەد موهتەدی‌و خالید سیادەت ئەو دوو ئەندامەی کۆمەڵە لە کاتی خۆی‌دا بە بڵاو کردنەوەی نامەیەک نارەزایەتیی خۆیان لەو کردەوەیەی رێبەرایەتیی کۆمەڵە دەربری‌و هۆیەکەیان بۆ نەبوونی مافی ئازادیی را دەربرینی رێکخراوەیی گەراندەوە.
کۆمەڵێک لە هاورێیانی ئەو دوو کەسە لە نامەیەک‌دا بۆ رێبەرایەتیی کۆمەڵە داوای پێدانەوەی مافی ئەندامەتییان بۆ
محەممەد موهتەدی‌و خالید سیادەت کردۆتەوە کە لەگەڵ وەڵامی نەرێنی کۆمەڵە بەرەوروو بوونەتەوە.
محەممەد موهتەدی‌و خالید سیادەت بە بڵاوە کردنەوەی نامەیەک وێرای سپاس‌و پێزانینی خۆیان بۆ هاورێیانیان، چەند بۆچوونێکی دیکەی خۆیان سەبارەت بە رێبەریی کۆمەڵە دەخەنە روو.
ئەمەش دەقی نامەکە:
نامەیەکی سەرئاوەڵە بۆ ئەندامانی کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشان
هاوڕێیانی بەڕێز و تێکۆشەر، سڵاوێکی گەرمتان پێشکەش، هەروەک هەمووتان ئاگادارن، نزیک بە دوو مانگ لەوەپێش،
لە ناکاو و بەبێ هیچ قسەوباسێکی پێشەکی بە هێنانەوەی چەند بیانووی بێ‌بنەما کە ئاوا داڕێژا بوو:"به‌شداری نه‌کردنتان له‌ کۆبوونه‌وه‌ حیزبیه‌کان،
به‌ڕێوه‌ نه‌بردنی ئه‌رکه‌کانی ئه‌ندام به‌گوێره‌ی پێڕه‌وی ناوخۆ، به‌ تایبه‌ت ته‌بلیغاتی مه‌نفی‌و هه‌وڵی به‌رده‌وامتان بۆ دڵسارد کردنه‌وه‌و دوور خستنه‌وه‌ی ئه‌ندامانی دیکه‌و تێکدانی یه‌کڕیزی کۆمه‌ڵه"‌، ئەندامەتیان لە ئێمە ئەستاندەوە.
لەو ماوەیەدا لە لایەن زۆربەی ئێوەوە ئەو بڕیارەی بەڕیوەبەرانی کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشان مەحکووم کراو داوای هەڵوەشاندنەوەی ئەو حوکمە ناڕەواو تێکدەرانەیە خرایە بەردەم
مەسئوولانەوە کە تا ئێستاش هەر لەگەل بیانوو هێنانەوەو نکۆڵی‌و تەنانەت هەڕەشە لە ئەندامانی ناڕازی بەرەوڕو بۆتەوە. لەو نامەیەدا ئێمە نامانەوێ وەڵامی ئەو تۆمەتانە بدەینەوە کە لەو ڕەستەیەی سەرەوەدا هاتوە، ئێوە خۆتان لە نامەکانتاندا ئەو وەڵامانەتان داونەوە.
ئەوان زۆریان هەوڵدا بیشارنەوە کە بڕیاری ئەستاندنەوەی ئەندامەتی لە ئێمە نەک لەبەر بیری جیاوازو ڕەخنەگرانەی ئێمە، بەڵکوو هۆکاری دیکەی بوە. بەڵام هەروەک لەو ماوەیەدا دیتمان ئەوان لەو هەوڵەیاندا سەرکەوتوو نەبوون‌و هیچ کەسیش بۆی نەسەلماندن کە شتێک غەیری بیرو بۆچوونی جیاوازو ڕەخنەگرانەی ئێمە بووبێتە هۆی ئەو بڕیارە.
جێی خۆیەتی بەکورتی سەرنجێک بدەین بزانین
ئەو بڕیارەو بەگشتی سیاسەتی تەسفیەو زەبرو زەنگ کە لەو حیزبەداو بە خەیاڵ لە پێناو دروستکردنی حیزبی پۆڵاییندا گیراوەتە پێش چ ئاکامێکی لێکەوتۆتەوە:
• ئەو بریارە یەکریزی دروست نەکرد، بەپێچەوانە کۆمەڵێکی زۆر لە ئەندامانی خستە موخالەفەتی بڕیاردەرانەوە.
• ئەو بڕیارە کەسی نەترساند، بەپێچەوانە سیمای مەسئوولینێکی نیگەران‌و بێ‌باوەڕ بە خۆی نیشانی کۆمەڵگا‌دا.
• ئەو بڕیارە ئەندامانی ناڕازی‌و ئۆپۆزیسیۆنی پێ بێ‌دەنگ نەکرا، بە‌پێچەوانە فەزای سیاسی‌و ڕەخنەگریی زۆرتر خۆی سەلماند.
• ئەو بڕیارە بارودۆخی نێو تەشکیلاتی ئارام نەکردەوە، بە پێچەوانە قەیرانێکی خوڵقاند.
• ئەو بڕیارە نەبووە هۆی خۆش نێوی بۆ بڕیاردەرانی، بەپێچەوانە مەشروعیەتی ئەوان‌و بەتایبەت دەبیرکولی زۆرتر هێنایە ژێر پرسیارەوە.
• ئەوان کە وەک هەموو جارەکانی پێشوو پێشبینی کاردانەوەی بریارەکەی خۆیان نەکرد بوو، مەجبوور بوون لە درێژەی خۆیدا، تا ئەو جێگایە بچنە پێشێ کە پەنا بەرن بۆ هەڕەشەی دەرکردن‌و کاری لەو چەشنە بەرانبەر بە ئەندامانێک کە دژایەتی بڕیارەکەیان کردبوو.
• ئەوان بۆ شاردنەوەی مەبەستی ئەسڵی خۆیان لەو کارە، پەنایان برد بۆ قسەی ناڕاست‌و گۆڕینی قسە لە کۆبوونەوەو نامەی جۆاروجۆرداو تەنانەت بەدەم دۆستانی کۆمەڵەوە قسەیان هەڵبەست.
• ئەوان بەو کارەی خۆیان‌و هەڵوێست گرتنەکانی دواتریان لەسەر ئەو کارە، نێوی کۆمەڵەی شۆڕشگێریان، وەک حیزبێکی ناتەبا لەگەڵ بیری کراوەو ئازاد، بۆ جارێکی دیکە بردەوە سەر مێدیای گشتی‌و بەمجۆرە پاڵیان پێوە نا بۆ دوورکەوتنەوەی زۆرتر لە خەڵک.
• ئەوان بەو کارەی خۆیان نیشانیان دا کە توانای چارەسەری هیچ قەیرانێکیان نیە، وەک هەموو جارەکانی پێشوو کاتێک لەگەڵ ڕەخنەو موخالەفەت چ لە ناوەوەو چ لە دەرەوە بەرەوڕوو دەبنەوە، پێش هەموو شتیک پەنا دەبەن بۆ توندو تیژی‌و هەڕەشە.
لە ڕوانگەی ئەوانەوە هەموو ڕەخنەگرێک دەبێتە نەیارو هەموو نەیارێکیش دەبێتە دوژمن.
هاوڕێیان، ئەوان لە دوایین نامەیاندا لە وەڵامی نامەی پێشووی ئێوەدا، وێڕای موتەهەم کردنی ئێوە بە کەسانێک کە کەوتوونە دوای قسەی هێندێک ئاژاوەچی!!
کوتویانە کە خالیدو محەممەد خۆیان داوایان نەکردوە بگەڕێنەوە، ئێوە بۆ بوون بە وەکیلی ئەوان! با بۆ خۆیان داوا بکەن.
• ئەو بریارە یەکریزی دروست نەکرد، بەپێچەوانە کۆمەڵێکی زۆر لە ئەندامانی خستە موخالەفەتی بڕیاردەرانەوە.
• ئەو بڕیارە کەسی نەترساند، بەپێچەوانە سیمای مەسئوولینێکی نیگەران‌و بێ‌باوەڕ بە خۆی نیشانی کۆمەڵگا‌دا.
• ئەو بڕیارە ئەندامانی ناڕازی‌و ئۆپۆزیسیۆنی پێ بێ‌دەنگ نەکرا، بە‌پێچەوانە فەزای سیاسی‌و ڕەخنەگریی زۆرتر خۆی سەلماند.
• ئەو بڕیارە بارودۆخی نێو تەشکیلاتی ئارام نەکردەوە، بە پێچەوانە قەیرانێکی خوڵقاند.
• ئەو بڕیارە نەبووە هۆی خۆش نێوی بۆ بڕیاردەرانی، بەپێچەوانە مەشروعییەتی ئەوان‌و بەتایبەت دەبیرکولی زۆرتر هێنایە ژێر پرسیارەوە.
• ئەوان بەو کارەی خۆیان‌و هەڵوێست گرتنەکانی دواتریان لەسەر ئەو کارە، نێوی کۆمەڵەی شۆڕشگێریان، وەک حیزبێکی ناتەبا لەگەڵ بیری کراوەو ئازاد، بۆ جارێکی دیکە بردەوە سەر مێدیای گشتی‌و بەمجۆرە پاڵیان پێوە نا بۆ دوورکەوتنەوەی زۆرتر لە خەڵک.
ئێمە لە وەڵامدا دەڵێین کە ئەو قسەیە
تەنیا بەمەبەستی لێڵ کردنی بابەتەکەیەو بۆیەیە کە تاوانی خۆیان لەو کارەو کاردانەوەکانی دواتریدا داپۆشن. خۆ ئێمە بە خوازیاری خۆمان نەچووینە دەرێ کە داوای هاتنەوە بکەین!
ئەو بڕیارەو شێوازی بەکردەوە دەرهێنانی، تەبایی نیە لەگەڵ هیچ خاڵێکی هەر ئەو پەیرەوە ناوخۆییەی کە لە دوایین کۆنگرەدا پەسند کرا. بە هێنانە گۆڕی ئەو قسەیە، دەیانەوێ بیشارنەوە کە ئەوە ئەوانن پەیرەوی ناوخۆیان ژێر پێ‌ناوەو ئەو ئەوانن یەکریزیان شێواندوە.
بەرپرسی بەلاڕێدا چون‌و دابەزین‌و ناخۆشەویست بوونی ئەو حیزبە لە ڕاستیدا هیچ کەس نیە، غەیری دەبیرکول‌و ئاڵقەیەکی بچووکی دەوری ئەو کە ساڵانێکە لەسەر ئەو هەوایە دەیبەنە پێشێ.
هەر لەو دوایین نامەیەدا نووسیویانە کە "باس کردنی پرسە حیزبی‌و نێوخۆییەکان لە مێدیا گشتییەکاندا ڕیگەپێدراو نیە،
هەر کەس لێی لادا سزای تەشکیلاتی دەدرێ!" ئاشکرایە کە مەبەستی ئەوان لە نووسینی ئەو ڕەستەیە بەرگری لە دەربڕینی بیرو بۆچوونی جیاوازو ڕەخنەگرانەیە،
چونکە ئەوەی تا ئێستا خەڵکیان لەسەر سزا داوە تەنیا بیرو بۆچوونی سیاسی جیاواز بووە. ئەو ڕەستەیە یانی بە ئەمنیەتی کردنەوەی قسەو باس‌و نەزەری سیاسی،
یانی کەسانێک مافی ئەوەیان ببێ خەتی سیاسی داڕێژن‌و ئیجرای کەن‌و مەسئوولییەتی شکستەکانیش
نەگرنە ئەستۆو کەسیش بۆی نەبێ ڕەخنەیان لێ‌بگرێ. ملکەچ کردن‌و بێدەنگ بوون لە بەرابەر ئەو جۆرە لە داسەپاندنی دەسەڵاتی حیزبی دەبێ بۆ هەموو ئینسانێکی سیاسی‌و سەربەخۆو بۆ هەموو تێکۆشەرێک خەتی سوور بێ!
جێگای قسەو تەحلیل‌و لێکدانەوەی ڕەخنەگرانەو سیاسی ئەودیوی ژوورە داخراوەکان نیە، بەڵکوو ئاستی گشتی‌
و نێو خەڵک‌و مێدیای ئازاد‌و تەلەویزیۆن‌و ئینتێرنێتە. هەر ئەوەیە کە حیزب‌و کۆمەڵگاو بزووتنەوەش بەرەو پێش دەبا.
لە کۆتاییدا هەر چەند دەزانین،
هەوڵ‌و ماندو بوونی ئێوە لەو ماوەیەدا بۆ پارێزگاری لە مافی ئازادی بەیان‌و دێمۆکراسی بووە،
بەڵام چونکە ئەوجارەیان بە ئێمە مەربوت بۆتەوە، پڕ بە دڵ سپاستان دەکەین‌و هیوادارین بەردەوام بن.
محەممەد موهتەدی - خالید سیادەت
٢٠١٤/٠٢/١١


بولتن نیوز