21 خرداد 1399

با شرکت هدایت الله بهبودی نویسنده کتاب

بررسی کتاب الف. لام . خمینی در برنامه جام جم


آقای هدایت الله بهبودی پژوهشگر ارشد تاریخ معاصر کسی که دو کتاب او موفق به دریافت جایزه آل احمد و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده است در سیزدهم  خرداد در برنامه جام جم شرکت کرده و در باره کتاب درخشان الف .لام خمینی توضیحات بسیار شنیدنی در باره شخصیت امام خمینی (ره)  ارائه کرد . ادر این رابطه بخوانید: امام خمینی شخصیت گمشده مان را به ما بازگرداند