27 خرداد 1403

تحریم اقتصادی ایران از سوی دولت انگلیس در دوران نهضت ملی‌شدن صنعت نفت

ماجرای توقیف نفتکش حامل نفت ایران در سال ۱۳۳۱


اشاره: پس از ملی‌شدن صنعت نفت ایران و اجرای قانون خلع ید، ایران از سوی دولت انگلیس مورد تحریم اقتصادی قرار گرفت. به دنبال محاصره اقتصادی، دولت انگلستان تمام تلاش خود را به کار بست تا بتواند از فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی نیز جلوگیری کند. از همین رو وقتی نفتکش «رزماری» برای نخستین‌بار پس از ملی‌شدن نفت، هزار تن نفت ایران را از بندر معشور (ماهشهر کنونی) بارگیری و به سمت بندر باری ایتالیا حرکت ‌کرد، انگلیسی‌ها که در کمین این نفتکش بودند آن را در مسیر توسط نیروی دریایی خود به سمت بندر عدن هدایت و در آنجا توقیف کردند. سخنگوی وزارت خارجه انگلیس به دنبال این عمل اظهار داشت:«اقدامات لازم به عمل خواهد آمد تا یک‌هزار تن نفت ایران که کشتی نفتکش ۶۳۲ تنی موسوم به رزماری آن را حمل می‌کند و اکنون در عدن است، به دست طرف ثالث در این معامله نرسد.»


ماجرای توقیف نفتکش حامل نفت ایران در سال ۱۳۳۱مجله خواندنیها؛ ۳ تیرماه ۱۳۳۱
مجله خواندنیها؛ ۳ تیرماه ۱۳۳۱

مجله خواندنیها؛ ۳ تیرماه ۱۳۳۱

مجله خواندنیها؛ ۳ تیرماه ۱۳۳۱

مجله تهران مصور؛ ۶ تیرماه ۱۳۳۱

روزنامه اطلاعات؛ ۲۹ خرداد ۱۳۳۱

روزنامه اطلاعات؛ ۲۹ خرداد ۱۳۳۱

روزنامه اطلاعات؛ ۲۹ خرداد ۱۳۳۱

روزنامه اطلاعات؛ ۲۹ خرداد ۱۳۳۱

روزنامه اطلاعات؛ ۲۹ خرداد ۱۳۳۱

روزنامه اطلاعات؛ ۳۱ خرداد ۱۳۳۱

روزنامه اطلاعات؛ ۳۱ خرداد ۱۳۳۱

روزنامه اطلاعات؛ ۳۱ خرداد ۱۳۳۱

روزنامه اطلاعات؛ ۳۱ خرداد ۱۳۳۱

روزنامه اطلاعات؛ ۳۱ خرداد ۱۳۳۱

مجله خواندنیها؛ ۳ تیرماه ۱۳۳۱

مجله خواندنیها؛ ۳ تیرماه ۱۳۳۱

مجله خواندنیها؛ ۷ تیرماه ۱۳۳۱ (به نقل از روزنامه «باختر امروز»)

مجله خواندنیها؛ ۷ تیرماه ۱۳۳۱ (به نقل از مجله سوییسی «فری بورژوا»)

نفتکش رزماری