21 اسفند 1401

عرفات در ایران


نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب، یاسر عرفات اولین چهره‌ی بین‌المللی بود که به ایران آمد. در همین سفر بود که با حضور او سفارت اسرائیل در تهران تغییر نام یافته و به عنوان سفارت فلسطین نام‌گذاری شد.


عرفات در ایران