06 شهریور 1398

تحریم انتخابات مجلس توسط آیت‌الله خوئی


تحریم انتخابات مجلس توسط آیت‌الله خوئی
انتخابات بیست‌و‌یکمین دوره مجلس شورای ملی اولین انتخابات پس از اصلاحات شاه تحت عنوان انقلاب سفید بود که در 26 شهریور سال 1342 با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. چند ماه قبل در 15 خرداد 1342 قیام مردم که به دستگیری آیت الله خمینی معترض بودند توسط رژیم به شدت سرکوب شده بود و پس از آن اکثر گروههای مخالف حکومت دستگیر یا محدود شده و فشار سنگینی بر آنها حاکم بود. در این بین گروههای مذهبی در پی آن بودند تا نظر مراجع را نسبت به تحریم انتخابت جلب کنند. در سند ذیل «جمعی از مؤمنین» از آیت‌الله خوئی در مورد شرکت در انتخابات کسب نظر کرده‌اند که ایشان هم شرکت در انتخابات را کمک به ظلم خوانده و آنرا حرام و مجلسی که به این طریق تشکیل شود را بی‌اعتبار دانسته‌اند. انتخابات در 26 شهریور 1342 تحت شرایط حکومت نظامی برگزار شد و نتیجه آن به سرعت و در عرض یک روز و میزان مشارکت 7/91 درصد اعلام شد.بسمه تعالی شأنه

حضور مبارک حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج سید ابوالقاسم خوئی ادام الله ظله علی رؤوس المسلمین

بعرض مبارک عالی می‌رساند مستدعی است با عطف توجه به حکم مورخ 14 محرم الحرام 83 [17 خرداد 1342] آن حضرت مبنی بر حرمت هرگونه کمک به حکومت فعلی ایران نظر مبارک خود را درباره انتخابات مجلس شورای ملی ایران با اختناق و استبداد زائدالوصف موجود اعلام فرمائید تا ملت مسلمان ایران تکلیف شرعی خود را در این موضوع بداند - جماعتی از مؤمنینبسمه تعالی شأنه

در صورت مفروضه، شرکت در انتخابات یکی از افراد، ظاهره‌ی کمکی است که تحریم شده و با وضع فعلی چنانچه مجلس تشکیل شود از نظر شرع و قانون اساسی نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و الله العالم.

نجف اشرف - 8 - ربیع‌الثانی 1383

ابوالقاسم الموسوی الخوئی