26 اسفند 1392

مسئول عملیات ایران در سیا تعلیق شد


 یک رسانه آمریکایی از تعلیق رئیس بخش عملیات ایران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خبر داد.

به گزارش لس آنجلس تایمز، جاناتان بانک رئیس بخش عملیات ایران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) از کار تعلیق شد.

علت این اقدام سازمان ایجاد محیط نامناسب کاری از سوی جاناتان بانک معرفی شده است.

خبر برکناری وی در نشست کارکنان و تحلیلگران سیا که درباره ایران و جاسوسی از برنامه هسته ای ایران کار میکنند در هفته گذشته در مرکز سیا در ایالت ویرجینیا اعلام شد.

سه تن از کارکنان سابق سیا در امور ایران اعلام داشته اند حوزه ایران حوزه مهم و حساسی است که مدیریت جاناتان موجب بروز مشکلاتی در این حوزه شده بود که به همین علت گروهی از کارکنان این حوزه خواستار جایگزینی جاناتان بانک شده بودند.

پیشتر نیز عملکرد این مامور 46 ساله سیا در حوزه پاکستان با انتقاداتی همراه بوده است که نهایتا در سال 2010 منجر به کنار گذاشته شدن وی از حوزه پاکستان شده بود.


مهر