13 فروردین 1386

تشییع جنازه دکتر عباس نفیسی


تشییع جنازه دکتر عباس نفیسی
جنازه دکتر عباس نفیسی سناتور و دبیر کل سازمان شیر و خورشید سرخ بر روی ست از مسجد سپهسالار (مدرسه عالی شهید مطهری) خارج می‌شود. نفیسی روز 14 فروردین 1351 در 65 سالگی درگذشت.