14 دی 1400

درخواست لیلی امیر ارجمند از آقای رئیس


 درخواست لیلی امیر ارجمند از آقای رئیس

 لیلی امیر ارجمند، زنی که با سفرا و دیپلمات‌های خارجی نشست و برخواست داشت. گرچه، روشن نیست که لیلی امیر ارجمند فعالیت خود را برای سرویس های اطلاعاتی غرب، چگونه و از چه زمانی شروع کرده است؟ ولی احتمالاً وی به همراه فرح در زمان تحصیل در فرانسه نیز، چنین کارکردی داشته است.

با توجه به نقشی که اردشیر زاهدی، در ازدواج فرح دیبا با محمد رضا پهلوی ایفا کرد و با توجه به ارزیابی بسیار مثبت «آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا» (سیا) از فرح دیبا و جایگاهی که این سرویس برای فرح پس از فوت شاه باز کرده بود. این ظن قویتر می شود که ارتباط فوق با سرویس اطلاعاتی آمریکا بوده است.

کارولی هاکلر، همواره می کوشید تا به نحوی با شخصیت های کشوری که با دربار ارتباط دارند، دوستی برقرار نموده تا بتوانداز طریق آنها به دربار نفوذ نماید و خانم لیلی ارجمند نیز یکی از افراد مورد نظر وی بوده است.

بر این اساس، عناصر ساواک در ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ  1347/7/24 در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با لیلی ارجمند ملاقات نموده و از وی در مورد چگونگی آشنایی با هالکر، کاردار سفارت مجارستان سئوالاتی کرده و خواستار همکاری وی با ساواک در خصوص شناسایی اهداف هاکلرمی شود. خانم ارجمند نیز در پاسخ می گوید:

من کارولی هاکلر را از سال گذشته در فستیوال فیلم های کودکان می شناسم.

وی در مورد همکاری با ساواک نیز اظهار می دارد که این موضوع را به اطلاع فرح یا تیمسار فردوست قائم مقام ساواک می رسانم، چنانچه آنها امر فرمایند، همکاری خواهم کرد، در غیر این صورت معذورم، کما اینکه دفعه قبل که شما موضوع نشریات و تردد کارمندان این کانون را به سفارت شوروی و بازدید متقابل  دیپلمات های شوروی در ایران، (شاباروف دبیر دوم و رئیس  شعبه نووستی) را به من گفتید و در خواست نمودید که موضوع تقاضای نشریات از طریق وزارتخانه های ذینفع انجام پذیرد و یک نفر مسئول در این مورد معرفی گردد به شرف عرض علیا حضرت شهبانو رساندیم و اضافه نمودم ،من که مدیر این مؤسسه هستم از این جریانات اطلاع ندارم ولی آنها همه چیز را می دانستند شهبانو اظهار مسرت نموده و فرمودند مسئله بسیار جالبیست و جای بسی خوشبختی است، پس می توان به ساواک هم امیدوار بود.»


سایت مشرق