13 تیر 1395

آلبوم تصاویر تاریخی نخستین دوره مجلس شورای اسلامی


با گشایش دور دهم مجلس شورای اسلامی و انتخاب رسمی رئیس و هیئت رئیسه، فعالیتهای این دوره از مجلس رسما آغاز شد. به همین مناسبت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران آلبومی از تصاویر نخستین مجلس بعد از انقلاب را در نمایشگاهی مجازی به تصویر کشیده است.

در هفتمین روز از خردادماه 1359، اولین دوره از مجلس شورای اسلامی با پیام امام خمینی رهبر کبیر انقلاب گشایش داشت.این مجلس ترکیبی متنوع داشت وتقریبا می شد از تمامی گرایشهای سیاسی آن روزگار،نمایندگانی را درآن یافت،هرچند اکثریت قاطع آن از نمایندگانی بودند که درآن دوره به «خط امام»شهرت داشتند.دوره فعالیت این مجلس،از مقاطع پر فراز ونشیب تاریخ نظام اسلامی و وزن کشی نیروهای منتسب به آن بود که بر عرصه سیاسی کشور تاثیرات فراوانی داشت.

تصاویر تاریخی ادوار نخستین مجلس شورای اسلامی در روزهای آغازین مجلس دهم در کنار بازخوانی عملکرد این مجلس و مجالس بعدی مسیر آینده را روشن تر پیش روی قرار می دهد. برای بازدید از این نمایشگاه عکس مجازی کافی است تا بر روی آدرس http://iichs.ir/p/Gallery.aspx?gid=557 کلیک کنید.


موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران