21 بهمن 1399

به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر 1399

زن از نگاه شاه

برداشت آزاد از کتاب صعود چهل ساله نوشته سید محمدحسین راجی و سید محمد رضا خاتمی


سید حمید قدس

زن از نگاه شاه

در طول تاریخ، حکومتها و نظام ها، ادعاهای مختلفی را درباره زن مطرح کرده اند؛ ولی لازم است تا برای صحت سنجی گفتار آنها، به عملکردشان نیز توجه شود. شاهان پهلوی نه فقط در عمل به منزلت زن توجهی نمی کردند، بلکه حتی در گفتار نیز از دیدگاه خود دفاع کرده و با وقاحت تمام، زن را فقط محدود در ارضای نیاز جنسی مردان متصور شده و هیچ باوری به موفقیت بانوان در امور مختلف نداشتند. برای مثال، محمدرضاشاه در مصاحبه با خانم اوریانا فالاچی خبرنگار ایتالیایی، در سال ۱۳۵۲ درباره زن این گونه اظهارنظر کرد: « در زندگی یک مرد، زن به حساب نمی آید؛ مگر وقتی که زیبا و دلربا باشد و خصوصیات زنانه خود را حفظ کرده باشد. ... شما زنان هرگز یک میکل آنژیایک باخ نداشته اید یا حتی یک آشپز بزرگ؛ هیچ چیز بزرگی نداشته اید. راستی شما در طی این مصاحبه هایتان چند زن قادر به اداره یک کشور را دیده اید؟ ( اوریانا فالاچی، مصاحبه اوریانا فالاچی، شاه ایران ( بخش سانسور شده ی کتاب مصاحبه با تاریخ )، صفحه 14 )

تاج الملوک مادر محمدرضاشاه نیز، فرزند خود را این طور توصیف کرده است:  « محمدرضا عاشق سینه چاک زن است؛ شوهردار یا بی شوهر، ایرانی یا خارجی ». ( فریده دیبا، دخترم فرح، ص۴۷۰ ) و « ناگفته نگذارم که محمدرضا در برابر دختران موطلایی تسلیم محض بود. یک بار که در جوانی، با هواپیمای آلمانی مسافرت می کرد، عاشق میهمانداران موطلایی هواپیمایی لوفت هانزا شده بود... و همین مسئله مدتها موجب بدبختی محمدرضا شده بود و پول های زیادی میهمانداران لوفت هانزا می کرد و یک قسمت از دربار مسئول دعوت و پذیرایی از این میهمانداران بود... ! » ( خاطرات ملکه پهلوی، تاج الملوک آیرملو، صفحه 264 ).


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی