19 اردیبهشت 1403

سفر مقامات بلندپایه نظامی رژیم پهلوی به اسرائیل

سفر حسن طوفانیان و بهرام آریانا به اسرائیل در سال ۱۳۴۶


اشاره: ارتشبد بهرام آریانا رئیس ستاد ارتش و سپهبد حسن طوفانیان رئیس اداره چهارم (لجستیک) ارتش در سال ۱۳۴۶ به فلسطین اشغالی سفر کردند. آریانا و طوفانیان در این سفر با مقامات مختلف نظامی رژیم صهیونیستی از جمله اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش و آهارون یاریو رئیس اطلاعات ارتش دیدار کردند. یعقوب نیمرودی، وابسته نظامی سفارت اسرائیل در تهران، نیز آنان را در این سفر همراهی می‌کرد. احتمالاً این سفر بعد از جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل انجام شده است.


سفر حسن طوفانیان و بهرام آریانا به اسرائیل در سال ۱۳۴۶بهرام آریانا و حسن طوفانیان به همراه یعقوب نیمرودی در حال خروج از ساختمان وزارت امور خارجه اسرائیل
حسن طوفانیان و یعقوب نیمرودی در ملاقات با اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل

بهرام آریانا(رئیس ستاد ارتش ایران) و اسحاق رابین(رئیس ستاد ارتش اسرائیل)

بهرام آریانا و حسن طوفانیان در ملاقات با آهارون یاریو رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل(آمان) - یعقوب نیمرودی هم در تصویر مشاهده می‌شود

بهرام آریانا و حسن طوفانیان در ملاقات با زوی دینشتاین معاون وزیر دفاع اسرائیل

بهرام آریانا و حسن طوفانیان به همراه یعقوب نیمرودی در حال گردش در شهر تل‌آویو در فلسطین اشغالی

بهرام آریانا و حسن طوفانیان به همراه یعقوب نیمرودی در حال بازدید از شهر بیت‌المقدس در فلسطین اشغالی

بهرام آریانا و حسن طوفانیان به همراه یعقوب نیمرودی در حال بازدید از یک مکان تاریخی در شهر بیت‌المقدس در فلسطین اشغالی

بهرام آریانا و حسن طوفانیان به همراه یعقوب نیمرودی در حال بازدید از یک مکان تاریخی در شهر بیت‌المقدس در فلسطین اشغالی

بهرام آریانا و حسن طوفانیان به همراه یعقوب نیمرودی در حال بازدید از یک مرکز صنایع نظامی اسرائیل

بهرام آریانا و حسن طوفانیان به همراه یعقوب نیمرودی در حال بازدید از یکی از مناطق جنگی در فلسطین اشغالی