12 اسفند 1398

عکس گویا


عکس گویا
این عکس در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هنگامی که انقلابیون به منظور تصرف مراکز قدرت شاه به پایگاه های نظامی تهران حمله می کردند، در تهران توسط مرحوم کاوه گلستان گرفته شده است. در این دوره مرسوم بود که از بقایای خون شهدا با نوشتن شعارها بر روی تکه های یک مقوای کارتن یا چیزهای دیگر ، با پنجه دست خونین امضاء می شد. این یکی از روش های دوران انقلاب برای افشاء جنایت های رژیم شاه محسوب می شد.