07 خرداد 1400

مخالفت نمایندگان مجلس شورای ملی با توقیف انتخابات آباده


در دوره چهارم مجلس شورای ملی، گزارشی از شهرستان آباده به وزارت داخله رسید مبنی بر اینکه «حدود دویست نفر از اهالی صفاده به آباده آمده و در تلگرافخانه این شهر متحصن شده اند. متحصنین از انجمن نظار انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ملی به دلیل ندادن تعرفه به آنان، شکایت داشتند.»

به دنبال شکایاتی که از سوء جریان انتخابات آباده به تهران ارسال شده بود، وزارت داخله به ایالت فارس دستور داد، انتخابات آن شهر را متوقف نمایند تا دستورات بعدی صادر شود. سپس به دستور تلگرافی «مشیرالدوله» رئیس الوزرای وقت، انتخابات دوره چهارم مجلس که در آباده در حال برگزاری بود، موقتا ًمتوقف شد. به مجلس شورای ملی نیز تصریح شد چون از انتخابات آباده شکایات زیادی رسیده است، انتخابات آنجا متوقف می شود تا مأمور ویژه ای برای نظارت بر انتخابات آنجا از مرکز، به طرف آباده حرکت نماید. این در حالی بود که هیئت نظارت تعرفه ها را توزیع نموده و در حال اخذ رأی بودند. هیئت نظارت و عده ای از اهالی به این موضوع معترض بودند.

بعد از متوقف شدن انتخابات آباده، این موضوع به مجلس شورای ملی ارجاع داده شد. هنگام طرح این مسئله در صحن مجلس، نمایندگان با توقیف انتخابات مخالفت نموده و این عمل را مغایر قانون دانستند. آیت الله سید حسن مدرس در بیان مخالفت خود اینگونه اظهارنظر نمود:

«چون در کمیسیون هم این مسئله مطرح شده و به اتفاق توقیف انتخابات را خلاف قانون مى‌دانستند و به نظر بنده هم خیلى ضرر دارد اگر در مجلس این مسئله تصدیق شود گمان مى‌کنم که دیگر موفقیت انتخابات خیلى مشکل باشد چنانچه در جلسه گذشته هم عرض کردم بنده با توقیف انتخابات جداً مخالفم و به هیچ‌ وجه صلاح نمى‌دانم»

سرانجام بعد از اعلام نظر نمایندگان مخالف و موافق، رئیس مجلس (مؤتمن الملک) نتیجه مباحثه نمایندگان را اینگونه بیان داشت:

«من مى‌بینم که همه آقایان موافقند که نقض قانونى نشود»

در پی اعلام نظر مجلس به دولت، وزارت داخله [کشور]نیز طی تلگرافی به ایالت فارس دستور داد که انتخابات را از توقیف خارج ساخته و به مأمورین دستورات مؤکدی برای مراقبت و نظارت در انتخابات بدهند. مقرر شد که از وزارت داخله یک نفر بازرس به آن منطقه فرستاده شود.

=====

جهت مطالعه مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در مورد مسئله انتخابات آباده، می توانید به نشانی ذیل مراجعه فرمائید:

http://dowran.ir/show.php?id=210747448


مخالفت نمایندگان مجلس شورای ملی با توقیف انتخابات آباده