15 مرداد 1385

پرداخت رشوه برای کسب شغل!


پرداخت رشوه برای کسب شغل!
موضوع: انتصاب رزازی به ریاست آموزش و پرورش لنگرود
آقایان ناصر رنجبین و سیروس شرفشاهی که هر دو نفر روزنامه‌نویس و از دوستان سعید هستند می‌گفتند رزازی با دادن مبلغی به حدود یکصد هزار ریال از فومن به ریاست فرهنگ لنگرود منصوب شده است. او این پول را به شخصی به نام سعید که در وزارت اصلاحات ارضی کار می‌کند رشوه داده است.
توضیح منبع: سعید فرد کارچاق‌کنی است که با روزنامه فرمان همکاری دارد و مرتب در وزارت آ‌موزش و پرورش با ارعاب مأمورین از یک طرف و با رشوه گرفتن از افراد از این قبیل اعمال انجام می‌‌دهد. هم اکنون با کجوری رئیس فرهنگ شمیران درجدال است بلکه بتواند شوهر خواهرش را به ریاست دبیرستان جم قلهک منصوب کند. وجود این افراد مزاحم، بی‌شک در کار صداقت و سلامت افراد دستگاههای مملکتی وقفه ایجاد می‌کند و اعتماد مردم را نیز این قبیل افراد از دستگاهها سلب و زمینه‌های نارضایی و بدبینی را در مردم ایجاد می‌کنند. کارمند اصلاحات ارضی اگر سرکارش باشد و اگر در اصلاحات ارضی لااقل وضع حضور و غیاب کارمندان منظم باشد کار کارچاق‌کنی افرادی مثل سعید در وزارت آموزش و پروش رونق پیدا نمی‌کند.
توضیح رهبر عملیات: آقای رزازی قبلاً رئیس آموزش و پرورش شهرستان فومن بود.
رونوشت برابر اصل است اصل در کلاسه 223511 بایگانی گردید.
این پرونده در کلاسه 68385 بایگانی شود.
16/10/47