دو نامه از شهید رجایی به بنی صدر


کتاب مکاتبات شهید رجایی و بنی صدر توسط کیومرث صابری (گل آقا) در شهریور 1360 برای اولین بار منتشر شد. کیومرث صابری از نزدیکان شهید رجایی بود و خاطرات زیادی از این شهید بزرگوار داشت. به نظر کیومرث صابری، بنی صدر دارای بینشی متفاوت با شهید رجایی بود و به همین دلیل، نمی توانست با دولت شهید رجایی کنار بیاید. در اینجا دو نامه که نشاندهنده نگرش های متفاوت بنی صدر و شهید رجایی است را با هم می خوانیم:
نامه اول: رعایت بیت المال
شماره 2904/م ن
تاریخ 16/1/60
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای بنی‌صدر رئیس جمهور و فرمانده کل قوا
دفتر ریاست جمهوری از تاریخ 12/3/1359 بیست دستگاه اتومبیل از اموال بنیاد مستضعفان را برای مدت 3 روز به عاریت گرفته است تا در پذیرایی میهمانان خارجی مورد استفاده قرار داده و سه روز بعد به بنیاد مسترد دارد. بنیاد نیز به قصد همکاری با دفتر ریاست جمهوری، در اسرع وقت نسبت به تحویل اتومبیلها که قیمت آنها به گفته مسئولان بنیاد بالغ بر 72 میلیون تومان می‌باشد اقدام کرده است.
اینک که این نامه را به شما می‌نویسم، سرنوشت این 20 دستگاه اتومبیل معلوم نیست و آن سه روز به بیش از ده ماه به طول انجامیده است! در این مدت ده ماه بنیاد مستضعفان مکاتبات زیادی در زمینه استرداد اتومبیلهای تحویلی، با دفتر شما انجام داده است و تعجب‌آور است که دفتر شما حتی از دادن پاسخ به نامه‌های بنیاد مستضعفان نیز خودداری کرده است!
اینک مسئولان بنیاد از اینجانب سؤال می‌کنند که وقتی دفتر ریاست جمهوری با بنیاد چنین رفتاری دارد و نه تنها از استرداد اموال بنیاد مستضعفان امتناع می‌کند، بلکه حتی به نامه‌های بنیاد هم وقعی نمی‌گذارد و پاسخی نمی‌دهد، از دیگران چه انتظاری می‌توان داشت؟
ذکر این نکته در پایان نامه شاید لازم باشد که یکی از طرق تهیه امکانات برای مستضعفان، فروش همین دارایی‌های بنیاد است. انتظار دارد ضمن صدور دستور لازم به دفتر ریاست جمهوری در زمینه استرداد اتومبیلها یا قیمت آنها به بنیاد مستضعفان، به مسئولان دفتر خود خاطر نشان فرمائید که در ارتباط با نهادها و سازمانها، جانب انصاف و اصول را مراعات فرمایند .
محمدعلی رجائی
نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران
 برای دیدن نامه در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.
نامه دوم: دو نگرش درباره فرهنگ
هیأت دولت در تاریخ نوزدهم آبان ماه 1359 طی تصویبنامه‌ای به وزارت ارشاد اجازه داد که 27 نفر کارمند استخدام کند .
بنی‌صدر ضمن مخالفت با این تصویبنامه، چنین نظر داد که وزارت ارشاد از کارمندان آماده به خدمت و مازاد بر احتیاج استفاده کند.
نظر شهید رجایی در ذیل نامه بنی‌صدر، خواندنی و آموزنده است:
آقای محمدعلی رجائی نخست‌وزیر
در مورد تصویبنامه مورخ 19/8/59 موضوع اجازه استخدام بیست و هفت نفر کارمند برای وزارت ارشاد ملی بطوری که در نامه شماره 18184 تذکر داده شد مقتضی است در این قبیل موارد از کارمندان آماده به خدمت و مازاد بر احتیاج که اسامی آنان از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به سازمانهای دولتی اعلام گردیده است استفاده نمایند .
رئیس جمهور
ابوالحسن بنی‌صدر
10/27
ارشاد یک سازمان تبلیغات اسلامی است . کارمند زائد یا آماده به خدمت به چه کارش می‌آید .
11/5 رجائی


کتاب مکاتبات شهید رجایی و بنی صدر