14 خرداد 1400

نصرت اله معینیان رئیس محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی


متن سند:

نخست وزیر شماره : 81144 جناب آقای نصرت اله معینیان1 رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی فهرست عرض وزارت علوم و آموزش عالی مبنی بر انتصاب آقای داریوش همایون بعضویت هیات امنای پژوهشگاه علوم انسانی بانضمام یک برگ خلاصه پیشینه خدمت و یک قطعه عکس و یک برگ فرمان انتصاب ایشان به پیوست ایفاد می شود.
خواهشمند است فهرست عرض ضمیمه را بشرفعرض پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر برسانند تا چنانچه ذات مبارک ملوکانه اجازه فرمایند فرمان انتصاب ایشان بصحه مبارک همایونی موشح گردد.
امیر عباس هویدا

توضیحات سند:

1 - نصرت اله معینیان: نصرت اله معینیان در سال 1303 در اصفهان به دنیا آمد.
پس از گذرانیدن تحصیلات ابتدائی در سال 1318 وارد هنرستان راه آهن شد.
پس از اخذ دیپلم در راه آهن مشغول به کار شد.
سال 1324 به ریاست کارگزینی قسمت حرکت و در سال 1335 به ریاست دائره تعلیمات اداره بهره برداری منصوب شد.
در این هنگام مسئولیت سردبیری روزنامه " آتش " را نیز به عهده داشت که سرمقاله های روزنامه توسط وی تهیه می شد.
معینیان از فرصت پیش آمده مطبوعاتی برای مطرح ساختن خود در سطح کشور و جلب نظر شاه کمال استفاده را برد.
در جریان اعزام قوا به آذربایجان مقالات شدیدی در همین راستا علیه متجاسرین منتشر کرد.
در دوران مصدق به مخالفت با دولت پرداخت که تحت تعقیب قرار گرفت و تا کودتای 28 مرداد 1332 مخفی شد.
به پاس عداوت با دکتر مصدق پس از کودتا ابتدا به سمت معاون و پس از چندی با دخالت زاهدی به مقام مدیریت اداره کل انتشارات و رادیو منصوب شد.
در این دوران معینیان قلم خودرادراختیار آمریکایی ها قرار داده با آقای بوید (Boyed) رئیس اداره فرهنگی سفارت آمریکا تماس دائم داشته ، برنامه های رادیویی را با نظر او تنظیم می کرد.
نصرت اله معینیان به پستهای معاونت نخست وزیری ،وزارت اطلاعات ،راه و سرانجام ریاست دفتر مخصوص شاه دست یافت.
این انتصاب را با توجه به آمریکایی بودن وی و نیز انگلیسی بودن وزیر دربار به عنوان نوعی موازنه بین دو سیاست خارجی مذکور دانسته اند.
(با استفاده از پرونده نصرت اله معینیان در ساواک و کتاب چهره مطبوعات معاصر ص 133).

منبع:کتاب داریوش همایون به روایت اسناد ساواک صفحه: 185214


درباره : حزب مردم

متن سند:

منظور : به عرض رسانیدن وضع داخلی حزب مردم و دسته بندیهای موجود در آن جهت انتخاب دبیر کل جدید.
سابقه : روز 3 /5 /51 علینقی کنی دبیر کل حزب مردم در جلسه فوق العاده شورای عالی حزب مزبور استعفای خود را از مقام دبیر کلی اعلام نمود.
پس از استعفای نامبرده با ایجاد گروههای مختلفی در داخل و خارج از حزب مبارزاتی جهت رسیدن به مقام دبیر کلی صورت می گیرد که مختصرا از عرض می گذرد : الف ـ گروه اول کسانی هستند که از داخل حزب مشغول فعالیت می باشند که در راس آنها مهندس جفرودی (سناتور سابق) و هلاکو رامبد (لیدر فراکسیون پارلمانی حزب مردم) قرار دارند که ضمن ملاقاتهایی که با دوستان خود انجام می دهند سعی می نمایند دبیر کلی خود را محرز جلوه دهند.
در مورد جفرودی برخی از اعضای موثر حزب عقیده دارند از آنجایی که نامبرده از افراد قدیمی حزب و مورد توجه پروفسور عدل و آقای علم می باشد جهت احراز مقام دبیر کلی در داخل حزب بیش از سایرین واجد شرایط است.
درباره دبیر کلی هلاکو رامبد اکثریت اعضای موثر و قدیمی حزب فوق العاده بدبین هستند به طوری که برخی از اعضای مزبور عقیده دارند نامبرده از مدت ها قبل مخفیانه با دولت و حزب ایران نوین جهت تضعیف کنی سازش کرده و از ابتدای امر در صدد فراهم نمودن مقدمات دبیر کلی خود بوده است و در صورت انتخاب به این مقام حزب مردم به صورت شعبه ای از حزب ایران نوین در خواهد آمد.
ب ـ گروه دوم کسانی هستند که نام آنها جهت احراز مقام دبیر کلی حزب مردم در محافل حزبی برده می شود اکثرا اشخاصی هستند که در وزارت دربار شاهنشاهی دارای مشاغل حساسی می باشند مانند دکتر محمد باهری معاون امور اجتماعی دربار شاهنشاهی نصرت اله معینیان رئیس دفتر مخصوص و رستم امیربختیار قائم مقام تشریفات شاهنشاهی و همچنین کسانی که بعضا نامشان در لیست نامزدهای دبیر کلی حزب مذکور شنیده می شود غیر از افراد نامبرده فوق عبارتند از سرلشگر علی اکبر ضرغام (وزیر اسبق دارائی و گمرکات) دکتر خوش بین (وزیر مشاور و رئیس کل اسبق بانک ملی) و دکتر مهدی پیراسته (وزیر اسبق کشور).
پ ـ گروه سوم عناصر ناراضی حزب که در زمان دبیر کل علینقی تحت سرپرستی دکتر محمدموتمنی جلساتی در باشگاه ورزشی شاهنشاهی داشته اند معتقد هستند افرادی که در حزب موجب رکود و عقب ماندگی حزب شده اند از قبیل رامبد، خضائلی و فرهادپور (نمایندگان مجلس شورای ملی) باید از کادرهای اجرایی حزب کنار گذاشته شوند.
و در مورد انتخاب دبیر کل می گویند نباید منتظر شد تا دبیر کلی از خارج از حزب تعیین و معرفی گردد و بایستی اعضا با بررسی کامل از بین خود دبیر کلی انتخاب و به شورای عالی حزب معرفی نمایند.
ت ـ در جلسه مورخه 10 /5 /51 حزب مردم که با حضور سناتو پروفسور یحیی عدل (رئیس حزب مردم) تشکیل گردید تصمیم گرفته شد امور حزب تا انتخاب دبیر کل جدید زیر نظر افراد مشروحه زیر اداره شود : 1ـ دکتر محمد موتمنی مسئول امور کلی حزب (مدیر عامل بنگاه حمایت مادران و نوزادان) 2ـ دکتر حسنعلی محققی مسئول امور مربوط به روزنامه راه مردم (نماینده مجلس شورای ملی) 3ـ دکتر ابراهیم مدرسی مسئول امور مالی (نماینده سابق مجلس شورای ملی) 4ـ دکتر سعید حکمت مسئول امور تشریفاتی (نماینده مجلس شورای ملی) 5ـ علیقلی صمیمی مسئول امور دبیرخانه (عضو حزب) 6ـ اسداله مروتی مسئول سازمان جوانان (نماینده سابق مجلس شورای ملی) مراتب استحضارا از عرض می گذرد.
مسئول بررسی ـ موفقی رئیس دایره 1 ـ فامیلی رئیس بخش 321 ـ رنجبر 12 /5 رئیس اداره دوم عملیات و بررسی ـ شهاب به عرض می رسد.
12 /5

منبع:کتاب حزب مردم به روایت اسناد ساواک - جلد دوم صفحه: 219 4


 

 

 

 

تاریخ سند: 29 اسفند 1342

دفتر مخصوص شاهنشاهی
متن سند:

شماره : 8909 نظر به پیشنهاد جناب حسنعلی منصور نخست وزیر به موجب این دستخط جناب نصرت اله معینیان را به سمت وزیر اطلاعات منصوب و مقرر می داریم که در انجام وظائف محوله اقدام نماید.
کاخ مرمر 17 اسفند ماه 1342

منبع:کتاب کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک - جلد دوم صفحه: 214


 

 

 

 

تاریخ سند: 16 آذر 1345

موضوع : انتصاب جدید معینیان
متن سند:

به : 321 از : 300/الف شماره : 951 ـ 300 / الف انتصاب معینیان به ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی ضمن اینکه موجب خرسندی طبقات مختلف گردیده است در بین رجال سیاسی این انتصاب بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته است.
صادق بهداد1 می گفت روزی که اسداللّه علم به وزارت دربار منصوب گردید در همه جا گفته شد که دیپلماسی انگلستان توفیق بزرگی به دست آورده و دربار ایران را به دست گرفته است و این موضوع برای حفظ بیطرفی دربار زیان آور بود ولی با انتصاب معینیان به ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی که در محافل سیاسی او را از طرفداران سیاسی آمریکا می شناسند و یا اینکه آمریکائیها با او نظر موافق دارند طبعا تعادلی بین دو سیاست مذکور بوجود خواهد آمد.
عینا به استحضار ریاست بخش 322 برسد.
321 ـ 20 /9 /45 یک نسخه از اطلاعیه مذکور به بخش 322 واصل گردید عینا به بخش 321 اعاده گردد.
رئیس بخش 322 ـ شهسواری 19 /5 /45 در پرونده نصرت اله معینیان بایگانی شود.

منبع:کتاب کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک - جلد دوم صفحه: 222


 

 

 

تاریخ سند: 26 اردیبهشت 1342

موضوع : انتشارات و تبلیغات
متن سند:

شماره : 632 /312 نصرت اله معینیان وزیر راه به یکی از دوستان مطبوعاتی خود اظهار داشته تصمیم دارد از جهانگیر تفضلی شکایت نزد شاهنشاه برد زیرا تفضلی به عرض اعلیحضرت رسانیده که تمام کارهای خود را در تبلیغات با مشورت معینیان انجام می دهد و از طرفی مرتبا در روزنامه ها مصاحبه می کند و می نویسد که من و او دوست صمیمی و قدیمی هستیم ولی از طرف دیگر تمام کارهایی را که من در تبلیغات کرده ام دگرگون کرده است.
معینیان ضمنا می گفت که اصولاً راه من با راه تفضلی جداست و ادعای دوستی و همکاری او با من دروغ محض و نیرنگ جدیدی است که قصد بهره برداری از آن را دارد.
29 /2 /42 به سابقه ضمیمه گردد 29 /2 /42 28 /4 ـ 1339 تعداد نسخه : 5 نسخه گیرندگان : سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم ـ اداره دوم.

منبع:کتاب نصرت الله معینیان به روایت اسناد ساواک صفحه: 73


 

 

 

 

 


کتاب سپهبد مهدیقلی علوی مقدم به روایت اسناد ساواک صفحه 313
 نصرت اله معینیان رئیس محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی