11 آذر 1387

استخدام وزیر بازرگانی در آهن فروشی


استخدام وزیر بازرگانی در آهن فروشی
به: 342
از: 20 ه‍ 25
شماره گزارش: 80463/20 ه‍ 25
تاریخ گزارش: 19/6/36
موضوع: منوچهر تسلیمی وزیر سابق بازرگانی
آقای رضائی سرمایه‌دار معروف منوچهر تسلیمی وزیر بازرگانی قبلی را با حقوق ماهیانه یک صد هزار تومان به سمت قائم‌مقام خود استخدام نموده است.
نظریه شنبه: آقای تسلیمی در زمان وزارت بازرگانی با قدغن نمودن ورود آهن از خارج از کشور باعث ایجاد کمبود و بالا رفتن قیمت آهن در کشور گردید و قیمت هر کیلو آهن حتی به کیلویی 80 الی 90 ریال رسید و از این راه منافع زیادی به آقای رضائی رسید و آقای رضائی هم حال که این وزیر معزول گردیده او را با حقوق ماهیانه یک صد هزار تومان استخدام نموده است.
نظریه چهارشنبه: متن خبر و نظریه شنبه قابل بررسی است.
اکثر گزارشات منبع مقرون به صحت بوده است.
حقا به شرافت وزیر سابق که مادیات را بر موقعیت و شرافت انسانی ترجیح داده است. 23/6/36