17 دی 1402

حجاب باعث فساد اخلاق بود!

نامه فرخ‌روی پارسا به مدیر روزنامه اطلاعات در دی‌ماه ۱۳۲۰


اشاره: با تبعید رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ و سقوط حکومت دیکتاتوری، کشف حجاب، نیز از جامعه ایران رخت بربست. اولین ۱۷ دی بعد از سقوط رضاشاه حال و هوای دیگری داشت. به طوری که مطبوعات حتی یک کلمه از این روز ننوشتند. اما در این میان، یک بهایی به نام فرخ‌روی پارسا، طی نامه‌ای به عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات، اعتراض‌ خود را به فراموشی سالگرد ۱۷ دی ابراز داشت.

****

 

متن نامه فرخ‌روی پارسا به مدیر روزنامه اطلاعات:

آقای مدیر

دیروز مصادف با روز ۱۷ دی بود. بنده تصور می‌کردم در این روز که متعلق به بانوان کشور است و روزیست که زنان ما قدم مهمی در راه ترقی و کمال برداشتند، لااقل یکی دو ستون از روزنامه را به بحث در پیرامون جهان زنان و وظایف و تکالیف آنان تخصیص خواهید داد، ولی متأسفانه نه تنها در روزنامه اطلاعات مقاله‌ای در این موضوع دیده نشد، بلکه سایر روزنامه‌های پایتخت هم در پیرامون این واقعه مهم اجتماعی چیزی ننوشتند، و حتی کانون بانوان هم در جشنی که به مناسبت عیدسعید غدیر که مصادف با این روز بود، برپا کرد یادی از هفدهم دی ننمود. ما نباید فراموش کنیم که در این روز موفقیتی بزرگ نصیب ملت ایران گردید و زنان و خواهران ما که نیمی از مردم کشورند، از قید اسارت و بردگی رهایی یافتند و مانند همه بانوان و زنان کشورهای متمدن جهان از حقوق آدمیت برخوردار گردیدند[!].

البته این روز در تاریخ ایران فراموش‌شدنی نیست و ما می‌دانیم آن حجاب و چادر و روبندی که سابقاً در کشور وجود داشت، چه‌قدر موجب فساد اخلاق[!] و زیان‌آور بود. در این موقع که تاریخ ما تجدید شده و نسیم جان‌پرور آزادی در سراسر کشور وزیدن گرفته است، شایسته بود در روز ۱۷ دی مطبوعات ما مقالاتی در پیرامون بانوان می‌نوشتند و شمه‌ای از وظایف و تکالیف امروز ایشان را تشریح می‌نمودند. شکی نیست که امروز وظایف بانوان ما با دیروز فرق کرده است و دختران و زنان هوشمند ایران باید سعی کنند که بیش از پیش در انجام دادن وظایف مادری و خانوادگی خود کوشش نموده و فرزندان خود را آزاد و آزادمنش و پاکیزه‌اخلاق و پاکیزه‌خو بار آورند، و از کودکی اندیشه حریّت و آزادگی را در دماغ آنها بپرورانند. به هرحال امیدوارم این تذکار بنده مورد توجه ارباب مطبوعات قرار گرفته و به نحوی این غفلت را جبران نمایند. فرخ‌روی پارسا

 

پاسخ روزنامه اطلاعات:

تذکری که نویسنده محترم مقاله بالا داده‌اند کاملاً به‌جا و به‌مورد است، و حق این بود که دیروز مطبوعات ما در این رشته مقالاتی انتشار دهند، و مقاله‌ای هم برای سرمقاله اطلاعات تهیه شده بود که به واسطه اهمیتی که پاسخ آقای نخست‌وزیر داشت و همه مشتاق خواندن آن بودند، ناچار از درج آن صرف نظر گردید*. در هر صورت ما هم کاملاً با نویسنده این مقاله هم‌عقیده بوده و متوجه اهمیت روز ۱۷ دی می‌باشیم و مکرر راجع به این موضوع مقالاتی نوشته‌ایم، و جای خوشوقتی است که بانوان ما هم در این مدت کمال شایستگی و لیاقت را از خود ابراز داشته‌اند و امیدواریم در آینده هم بیشتر در راه انجام‌ دادن وظایف خود کوشش نموده و تمام اهتمام خود را صرف پرورش فرزندان صالح و عناصر لایق برای جامعه نمایند، و در تحکیم اساس خانواده که مهم‌ترین وظیفه اجتماعی آنان است دقت کافی مبذول دارند.

 

------------------------------------------------------------------

* این بهانه صرفاً برای توجیه است! با مراجعه به آرشیو روزنامه اطلاعات متوجه می‌شویم که در فاصله سال‌های ۱۳۳۴-۱۳۲۰، جز در سال ۱۳۲۷، در این روزنامه هیچ اشاره‌ای به روز ۱۷ دی نشده است. گویی کشف حجاب نیز با رضاشاه به تبعید فرستاده شده بود!


حجاب باعث فساد اخلاق بود!روزنامه اطلاعات؛ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۲۰
روزنامه اطلاعات؛ ۱۷ دی‌ماه ۱۳۱۹