25 مرداد 1402

پذیرش شرایط جمهوری اسلامی ایران از سوی صدام حسین؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۹

بزرگترین پیروزی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران


روزنامه جمهوری اسلامی؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۹:

«...الاتحاد چاپ ابوظبی در این زمینه نوشت: با پذیرش [مجدد] قرارداد الجزایر از سوی [رژیم بعث] عراق بزرگترین پیروزی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تحقق یافت. این روزنامه با اشاره به پیام صدام حسین به ریاست جمهوری اسلامی ایران به نقل از وی با تیتر درشت نوشت: آنچه را که خواستید برآورده شد. به نوشته الاتحاد صدام حسین که خود در سال ۱۹۸۰ میلادی و پس از آغاز جنگ با ایران قرارداد الجزایر را پاره کرد و آن را کان لم یکن اعلام نمود، امروز به عنوان قرارداد رسمی آن را پذیرفت و در حقیقت تسلیم خواسته‌های ایران شد.»


بزرگترین پیروزی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران