13 تیر 1393

اقدامات آیت الله گلپایگانی برای بازگشت امام خمینی از تبعید


اقدامات آیت الله گلپایگانی برای بازگشت امام خمینی از تبعید
موضوع : اقدامات آیت‏اله گلپایگانىگیرندگان : ساواک

شماره : 1028 تاریخ 22/3/44طبق اطلاع واصله از قم روز 19/3/44 آیت‏اله

گلپایگانى به طلاب و عده‏اى از اهالى اظهار داشته با اقداماتى که به عمل آورده‏ام استخلاص آقاى خمینى فعلاً مقدور نمى‏باشد ولى وسیله ملاقات با ایشان فراهم شده است. در همین روز فرزند آیت‏اله گلپایگانى به تهران عزیمت و قرار است که با پیشنماز مسجد سیدخندان به نام میرمحمدعلى جهت ملاقات با آقاى خمینى به ترکیه مسافرت نمایند.

آقاى ازغندى بهره‏بردارى و اقدام فرمائید. 23/3

در پرونده آیت‏اله گلپایگانى بایگانى شود.

13/4