06 اسفند 1397

بازگشت امام خمینی به قم، پس از 15 سال تبعید


بازگشت امام خمینی به قم، پس از 15 سال تبعید
بازگشت امام خمینی به شهر قم، پس از 15 سال تبعید؛ 10 اسفند 1357«من از شما ملّت ایران و از شما قمی‌ها باید تشکر کنم که در این قیام یکی دو ساله اخیر تمام نقشه‌های آنها را[نقش‌] بر آب کردید و عمال استعمار را از مملکت خودتان راندید، و بقیه‌ای که مانده‌اند اینها هم خواهند رانده شد. دست استعمار را کوتاه کردید؛ منفعت‌خواهان را، چپاول‌گران بین‌المللی را، دستشان را قطع کردید. خون دادید، جوان دادید، لکن خون و جوان شما به نفع اسلام و برای اسلام بود...من از عواطف ملت ایران و از عواطف هموطنی‌های خودم، قمی‌ها [تشکر می‌کنم‌] من قبلًا گفته بودم که از قم «عِلم» منتشر می‌شود، از قم «قدرت» منتشر شد. قم نمونه بود و من مفتخرم که در قم هستم. من پانزده سال -یا قدری بیشتر- از شما دور بودم لکن دلم اینجا بود؛ با شما بودم. شما غیرتمندان، شما پاک‌جوانان، سرمشق همه شدید. و الحمدلله تمام‌ ملت ایران، سرتاسر ملت ایران، با هم همصدا شدند. و این قدرت الهی بود که طاغوت را شکست؛ این قدرت الهی بود که ابرقدرت‌ها را از بین برد، و خواهد برد. ما دیگر اجازه نمی‌دهیم ابرقدرت‌ها دخالت در مملکت ما بکنند.»(بخشی از سخنرانی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم؛ 10 اسفند 1357)