16 خرداد 1393

انتقاد اروپا از شهرک سازی جدید"اسراییل"


انتقاد اروپا از شهرک سازی جدید

اتحادیه اروپا درباره تازه ترین تصمیم اسراییل برای ساخت و ساز حدود 1500 واحد مسکونی جدید، این تصمیم رژیم صهیونیستی در مورد احداث این واحدهای مسکونی جدید در شرق قدس و کرانه باختری را مساله ای بسیار ناامید کننده اعلام و تاکید کرده این سیاست برای تلاش های "صلح جویانه" زیان بار است.
"یوری آریل" وزیر مسکن رژیم صهیونیستی اعلام کرده احداث این 1500 واحد جدید مسکونی در کرانه باختری و شرق قدس از سوی رژیم اسرائیل در واکنش به اعلام دولت وحدت ملی از سوی فلسطینی ها صورت گرفته است.
اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفت، چیزی که اکنون نیاز است اقدامات سازنده می باشد تا برای از سر گیری مذاکرات سازش جوی مناسب فراهم شود. ما از مقامات صهیونیستی می خواهیم تا تصمیم خود را تغییر دهند و تمام سعی شان را به سمت از سرگیری مذاکرات صلح سوق دهند.
ساف نیز از این اقدام انتقاد کرد و گفت، برنامه دارد تا بدلیل این اقدام درخواستش را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
حنان عشراوی عضو ساف در بیانیه ای گفت، کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اخرین اقدام صهیونیست ها را بسیار جدی می بیند.
سازمان آزادی بخش فلسطین به رژیم صهیونیستی هشدار داد که این اقدام را با یک پاسخ بی سابقه جبران خواهد کرد، یکی از اعضای ارشد ساف در گفتگو با خبرگزای فرانسه نیز گفته است که ما درحال بررسی درخواستی به دستگاه قضایی بین المللی هستیم.


قدسنا