18 شهریور 1402

دستور داریم بی‌حجابی را رواج دهیم

گزارش ساواک از یکی از جلسات بهائی‌ها در شیراز


تاریخ سند: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۰

 

خیلی محرمانه

موضوع: بهائیان

جلسه‌ای با شرکت ۹ نفر از بهائیان ناحیه ۱۵ شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان و زیرنظر آقای لقمانی تشکیل گردید. بعد از قرائت نامه، آقای ولی‌الله لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهائیت سخن گفت. وی اضافه کرد: آقایان بهائیان بهتر است بیشتر مطالعه نمایند و از روی حقیقت قضاوت کنند تا بفهمند معنی بهائیت که امروز آزادی بیشتری دارند یعنی چه؟ در زمان قدیم احبّاء نمی‌توانستند بگویند ما بهائی هستیم و نمی‌توانستند تبلیغ کنند؛ اگر هم مبارزه‌ای می‌نمودند فوراً آنها را می‌کشتند؛ لیکن اکنون آن تعصب‌ها کنار گذاشته شده است؛ اکنون از آمریکا و لندن صریحاً دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمان‌ها، و بی‌حجابی را رونق دهیم که مسلمان نقاب از صورت خود بردارد. به طوری که من مطالبی در منزل آقای معتمد قرائت کردم و تمام دختران و پسران بهائی خوشحال شدند، در ایران و کشورهای مسلمان دیگر هرچه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات، ملت اسلام را رنج دهید تا آنها نگویند امام حسین فاتح دنیا بوده و علی غالب دنیا؛ البته بهائیان هم تصدیق دارند، ولی نه برای قرن اتم؛ اتمی که به دست بهائیان درست می‌شود؛ اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می‌شود. این مسلمانان آخر به دست بهائیان از بین می‌روند و دنیای حضرت بهاءالله رونق می‌گیرد.

نظریه یکشنبه: اظهارات شنبه مورد تأیید است.

نظریه چهارشنبه: صحت اظهارات شنبه مورد تأیید است.

نظریه ۷/ه‌: نظر چهارشنبه مورد تأیید است.


دستور داریم بی‌حجابی را رواج دهیم