01 دی 1392

تعطیلی بازار و مدارس ساوه


تعطیلی بازار و مدارس ساوه
گزارشاز صبح روز جارى بازار و اغلب دکاکین خیابانها و اداره پست مدارس راهنمائى و دبیرستانهاى این شهرستان تعطیل و بانکها نیمه تعطیل و در ساعت 1900 عده‏اى از جوانان و محصلین در گروههاى حدود 70 نفرى در کوچه‏ها و بعضى از خیابانها با آتش زدن حلقه‏هاى لاستیک مبادرت به تظاهرات و دادن شعارهاى ضد ملى نموده که با پرتاب گاز اشک‏آور و تیراندازى هوائى بوسیله مامورین گارد و عوامل خودى متفرق و خسارات جانى و مالى به کسى وارد نگردید اوزى 5 تیر ژ سه تیر گاز اشک‏آور 4 فشنگ. جانشین رئیس شهربانى ساوه بسازمان اطلاعات امنیت قم ارسال شد 13/10/57

* سولیوان سفیر آمریکا در خاطرات خود مى‏نویسد که امروز (12/10/57) عصر به من اطلاع دادند الکساندر هیگ فرمانده کل نیروهاى سازمان پیمان آتلانتیک مى‏خواهد با من صحبت کند. «تلفن هیگ براى من غیرعادى و غیر منتظره بود و وقتى با او تماس گرفتم هیگ گفت که از واشنگتن دستورى براى او رسیده و به معاون وى هایزر مأموریت داده‏اند که براى حفظ انسجام نیروهاى مسلح ایران به تهران بیاید. به عقیده هیگ، گزارشهایى که ما درباره وضع متشنج نیروهاى مسلح و امکان از هم پاشیدن آن پس از عزیمت شاه به واشنگتن [البته شاه به مصر رفت ]داده بودیم موجب نگرانى شده و هایزر مأموریت یافته بود موجبات پیوستگى نیروهاى مسلح و انتقال وفادارى و اطاعت آنها را از شاه به حکومت بختیار فراهم سازد.» (ماموریت در ایران، ص 160)