انتقاد پذیری شهید رجایی


بخشی از مصاحبه محمد صدر با سایت جماران
شهید رجایی که رئیس جمهور شد فرانسوا میتران رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه بود و برای شهید رجایی پیام تبریک فرستاد. آقای رجایی درجواب یک پیام انقلابی و نسبتاً تند برای او ارسال کردند. پس از این موضوع که به دیدار امام رفته بودند پس از برگشت به ما گفتند که امام امروز گوش ما را کشید. این اصطلاح خود ایشان بود، گفتیم چه طور؟ گویا امام به ایشان گفته بودند آن مطالبی که شما در پاسخ میتران آورده اید مطالب درست و متینی است اما این نامه پاسخ یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر نیست و شما شأن ریاست جمهوری را رعایت نکرده اید و رجایی چون صداقت داشت این را به ما گفت. یعنی امام به این گونه مسایل بسیار حساس بود. پیام‌‌‌‌‌‌های تبریکی که در سال‌‌‌‌‌‌های اول انقلاب از طریق  وزارت خارجه به مناسبت‌‌‌‌‌‌های اعیاد و بزرگداشت‌‌‌‌‌‌ها برای امام ارسال شده و ایشان پاسخ داده اند ملاحظه کنید همه با احترام و مودبانه پاسخ داده شده اند.


پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران