20 اردیبهشت 1393

آسیب رژیم صهیونیستی از تحریم روسیه


آسیب رژیم صهیونیستی از تحریم روسیه

رژیم صهیونیستی در صورت آغاز تحریمها علیه روسیه 150 میلیون دلار ضررخواهد کرد.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل از گلوبزشرکت بیمه اعتباری رژیم صهیونیستی هشدار داد ادامه بحران دراکراین به صادرات رژیم صهیونیستی خسارت وارد میکند.و اگرتحریم های کشورهای غربی علیه روسیه اجرایی شودصادرات اروپا 15 درصد کاهش میابد وبه تبع آن صادارت1میلیارد دلاری تل آویو به روسیه 150 میلیون دلار ضرر خواهد کرد.

"دیوید میلگروم" مدیراجرایی شرکت بیمه اعتباری اسرائیل در این باره گفت:حتی در صورتیکه بحران موجود وخیم تر نشود رشد 2.5 درصدی پیش بینی شده برای روسیه در سال 2014 محقق نخواهد شد.وی با پیش بینی رشد 0.7 درصدی برای روسیه در سالجاری میلادی تصریح کرد:اگراین بحران با تحریمهای کشورهای غربی بدتر شود داروسازی،ارتباطات وماشین آلات بیشترین ضرر را خواهند دید.و از اینرو تحریمها درآینده می تواند صدمات بیشتری براقتصاد رژیم صهیونیستی وارد آورد.


قدسنا