24 مرداد 1385

روزه در زندان‌


روزه در زندان‌
تاریخ:9/6/2535 از زندان شماره (1) بند 6 شماره عکس
نام و شهرت فرستنده اصغر وصالی تهرانی فرد نام پدر حسن
از تهران
بسم‌الله الرحمن الرحیم
تیمسار معظم ریاست محترم دادستانی ارتش مسلح شاهنشاهی
محترماً به عرض می‌رسانم که اینجانب اصغر وصالی تهرانی فرد که محکوم به دوازده سال زندان می‌باشم.
اخیراً با مشکلی روبرو شده‌ام که تاکنون سابقه نداشته موضوع از این قرار است که جناب سرگرد یحیائی رئیس زندان شماره (یک) دستور داده‌اند که هر کس می‌خواهد روزه بگیرد حق خوابیدن در حیاط زندان را ندارد و اگر کسی بخواهد سحر برای سحری خوردن بلند شود می‌باید در درون بند در اطاقی بخوابد و اینجانب نیز برای روزه بالاجبار چندشبی در اطاق بند خوابیدم اما بعلت گرمی زیاد هوا دیگر برایم مقدور نبود لذا بعد از چند شب مجبوراً به حیاط زندان آمده و در آنجا خوابیدم منتهی اجازه بلند شدن در سحر را برای خوردن سحری انتظامات زندان نمی‌دهند و اجباراً بدون سحری روزه می‌گیرم و این کار باعث شده که سلامتی‌ام به خطر بیافتد و اختلالی در دستگاه هاضمه و گوارشی اینجانب بوجود بیاید و با توجه به اینکه در تابستان علاوه بر گرمی هوا تشنگی شدید می‌آورد و باعث کم شدن آب بدن می‌شود روزها نیز طولانی است از طرفی روزه یک فریضه واجب است و ترک آن گناه کبیره به حساب می‌‌آید و هرگز ترک نخواهم کرد و از طرف دیگر با محدودیتی که قائل شدن عملاً دو راه بین حیاط خوابیدن و روزه گرفتن قرار داده‌اند در صورتی که حق قانونی یک زندانی است که در حیاط زندان بخوابد و جزء آئین‌نامه زندان است و همچنین روزه گرفتن نه تنها مغایر با قوانین زندان نیست بلکه قوانین زندان در تائید آن نیز می‌باشد ولی متأسفانه شرائطی که اکنون حاکم است این حق را از من سلب کرده و مقامات زندان می‌گویند که از نظر مدیریت امکان ندارد در حالی که سال‌های پیش چنین مسئله وجود نداشت لذا اینجانب محترماً از آن ریاست محترم تقاضا دارم که عاجلاً به این مشکل رسیدگی نمائید. متشکرم
با کمال احترامات فائقه