28 مهر 1392

مجلس پارتی


مجلس پارتی
تاریخ: 14/7/45

از: 20/ه‍/4

موضوع: حزب ایران نوین

در مورخه 14/7/45 در منزل یکی از دانشجویان دانشگاه در شمیران مجلس پارتی تشکیل و بنا به دعوت منصور زند (عضو سازمان جوانان) سه دختر و 9 پسر از اعضاء حزب مذکور در آن پارتی شرکت داشتند و تا صبح می‌رقصیدند صبح روز بعد اولیاء سه دختر مزبور که نازی ... ، افشار و دو نفر دیگر مریم و مینا نام داشتند به مقامات حزبی مراجعه و علیه دکتر رهنوردی شکایت کردند و دکتر کلالی موضوع را به دکتر رهنوردی اطلاع داد و او ناچار می‌شود عصر روز یکشنبه 17/7/45 در حیاط سازمان آقای مجتبی زمردیان و 12 نفر دیگر را که برادران داداشی خواهرزاده دکتر رهنوردی نیز بوده به‌عنوان آبروریزی و اغفال دختران از سازمان اخراج نماید.

نظریه منبع: این خبر در سازمان حزب پیچیده شده و انعکاس بسیار بدی را ایجاد نموده است و امکان دارد اکثر خانواده‌ها فرزندان خود را از رفتن به سازمان جوانان منع کنند.

نظریه رهبر عملیات: به منبع توصیه شده است افراد اخراج شده را به اسم معرفی و تحقیق نمایند نتیجه شکایت اولیاء به کجا کشیده شده و در این باره چه صحبتی در حزب مطرح شده است نتیجه را گزارش نماید.

رونوشت برابر اصل است.