17 مرداد 1385

مخالفت کلیمیان تهران با اسرائیل


مخالفت کلیمیان تهران با اسرائیل
به: 200 تاریخ: 11/10/57
از: 821 شماره: 23365 / 821
موضوع: اعلامیه کلیمیان
در کیوسک تلفن خیابان کاخ نزدیک چهار راه تخت‌جمشید اعلامیه‌ای نصب که در آن جامعه کلیمیان تهران همبستگی خود را با مخالفین اعلام و اسرائیل را که نفت از ایران می‌گیرد محکوم کرده‌اند.