04 شهریور 1397

انگیزه بی‌بی‌سی از انتشار سند علیه آیت‌الله کاشانی چیست؟


موسی حقانی

انگیزه بی‌بی‌سی از انتشار سند علیه آیت‌الله کاشانی چیست؟

اشاره:

مدیر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گفت: آیت‌الله کاشانی با اصل نفوذ آمریکا مخالف بود و فرزندش به دلیل نطق‌ علیه کنسرسیوم نفت کشته شد. آیا به کسی که به مواضع ضدانگلیسی و آمریکایی شهره است باید دستخوش بدهند؟

موسی حقانی مدیر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در گفت‌وگو با خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، نسبت به سندی که با تازگی از سوی بی‌بی سی فارسی منتشر شده است مبنی بر اینکه آیت‌الله کاشانی از کودتاگران پول دریافت کرده است، اظهار داشت: سند منتشر شده دست نوشته‌ای از یک  پوشه‌ای است که دوره زمانی سه ساله را شامل می‌شود. دقیقا مشخص نیست که به دوره زمانی کودتا یا بعد از کودتا اختصاص دارد.

وی گفت: اصالت سند دارای اشکال است. اما اگر فرضا این سند درست باشد مربوط به دوره سه ساله بعد از کودتا است. این در حالی است که بعد از کودتا دولت زاهدی با کمک دربار قصد داشت با انگلستان تجدید رابطه کند و آیت‌الله کاشانی جدی‌ترین و شدید‌ترین منتقد برقراری رابطه با انگلستان بود.

مدیر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ادامه داد: بنابراین به نظر می‌آید خیلی نمی‌شود به این سند استناد کرد ضمن اینکه مبلغی که در سند آمده است مبلغی نیست. آیـت‌الله کاشانی با شاه در ملی شدن صنعت نفت، ماجرای سی تیر ۱۳۳۱ درگیر است و هیچ منطقی ندارد که شخصیتی با این سابقه ضد استعماری بخواهد از شاه پولی دریافت کند. 

وی ادامه داد: منشا پرداخت پول مشخص نیست که از طرف آمریکایی‌‌هاست. کجای این سند قید شده که این پول را آمریکایی‌ها پرداخت کرده‌اند. آن هم ۳ سال بعد از کودتا، که دیگر آمریکا انگیزه‌ای برای  خرج کردن اینجور پول‌ها  ندارد. ضمن اینکه رقمی هم که گازیوروسکی اعلام کرد آمریکا قصد داشت در اختیار آیت‌الله کاشانی دهد به منزله ارتباط گیری با آقای کاشانی بود. چه بسا اگر اقدام می‌کردند با پاسخ منفی آیت‌الله روبه‌رو می‌شدند. قصد ارتباط برقرار کردن با کسی که سند دادن آن پول نمی‌شود.

حقانی ادامه داد: آیت‌الله کاشانی با اصل نفوذ آمریکا هم در دوره دکتر مصدق و هم بعد از دولت مصدق مخالف بود و فرزندش مصطفی کاشانی که نماینده مجلس بود به دلیل نطق‌اش علیه کنسرسیوم نفت کشته شد و این نطق را به دستور پدر در مجلس ایراد کرد. آیا به کسی که به مواضع ضد انگلیسی و آمریکایی شهره است باید دستخوش بدهند و پولی پرداخت کنند.

وی گفت: فضل‌الله زاهدی با کمال بی‌شرمی در رادیو آیت‌الله کاشانی را سید کاشی خطاب کرد و در دولت او آیت‌الله کاشانی دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و دندان‌اش به خاطر سیلی و مشتی که به صورت او زدند شکسته شد. حتی بی‌شرمی را تا آنجا پیش برده که تا مرز اعدام او را برده که اگر آیت‌الله بروجردی وساطت نمی‌کرد، معلوم نبود آیت‌الله کاشانی چه سرنوشتی پیدا می کرد.

رییس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با بیان اینکه چرا دولت آمریکا باید به فردی مانند آیت‌الله کاشانی که بعد از کودتا و در دولت زاهدی در چنین وضعیتی است پول  پرداخت کند، گفت: این سند از لحاظ زمانی که عرض کردم مخدوش است. هم یک یادداشت است و ارتباطی با کودتا و آیت‌الله کاشانی ندارد. من فکر می‌کنم انتشار این سند مخدوش ادامه همان جریانی است که سال پیش با انتشار اسناد و کلی‌گویی سعی داشت چهره روحانیت مبارز را و به خصوص شخصیتی مانند آیت‌الله کاشانی را  مخدوش کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد:  آیت‌الله کاشانی قبل از کودتای ۱۲۹۹ و اواخر جنگ جهانی اول در عراق مبارزات ضداستعماری خود را آغاز کرده و بعد در ایران این مبارزات را ادامه داد. سال‌ها در زندان  انگلیسی‌ها و پهلوی‌ها به سر برد واقعا این رفتار با شخصیتی مانند او اوج بدرفتاری است. البته مسبوق به سابقه است. در ماه‌های قبل از کودتای ۲۸ مرداد عوامل انگلیسی، آمریکا و چپ‌ها هرسه جریان اتهامات زشت و بی‌پایه‌های را به آیت‌الله کاشانی وارد می‌کردند.


خبرگزاری فارس 97/6/2