19 فروردین 1402

هویدا به روایت اسناد ساواک


بخشی از وظیفه‌ی اداره‌کل امنیت داخلی ساواک، رصد و مراقبت نهادها و شخصیت‌های حکومت پهلوی بود. طبیعی بود امیرعباس هویدا که بیش از ده سال نخست‌وزیر بود و مناصب دیگری مثل وزارت دربار و دبیرکلی حزب ایران‌نوین را هم بر عهده داشت، یکی از سوژه‌های ساواک باشد. یکی از مواردی که در پرونده ساواک او به چشم می‌خورد، مسائل مربوط به سوء‌استفاده‌های مالی او و اطرافیانش است که توسط یکی از منابع ساواک که سطح دسترسی‌اش به اخبار و تحولات حلقه یک هویدا خوب است گزارش می‌شود. چند سند از پرونده او به شرح زیر است:
 

سند اول: گل‌فروشی مدرن همسر هویدا از بودجه نخست‌وزیری
خانم لیلا امامی همسر سابق نخست‌وزیر برای پرورش گل گلخانه‌ای در کرج تاسیس نموده که بطور کلی تاسیسات ساختمان و وسائل مربوط به آن بدون گمرک و به عنوان نخست‌وزیری وارد شده و از نظر فنی و غیره نیز کلیه پرسنل فنی نخست‌وزیری بخصوص آقای مصطفی بهرامی تکنیسین برق در هفته دو الی سه روز در گلخانه خانم مزبور انجام وظیفه مینماید. قسمت عمده فعالیتهای گلخانه با نیروی انسانی و بودجه نخست‌وزیری اداره و هدایت میشود. در حالیکه خانم امامی هر سبد گل را از ۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان به نخست‌وزیری میفروشد و در ایام نوروز و کریسمس متجاوز از ۳۵۰۰۰۰ تومان پول گل به ایشان پرداخت میشود و جای تاسف است که موقعی که صورتحساب از سامان‌گل به کارپردازی نخست‌وزیری میرسد، هیچکس جرأت ندارد که بر روی فاکتور بررسی نماید و در مدت یک ساعت، چک سامان‌گل آماده می‌شود (ضمنا یک اتومبیل بنز ۲۸۰ با دو نفر راننده نخست‌وزیری در اختیار ایشان قرار دارد.)
نظریه سه‌شنبه: شنبه قابل اعتماد است و گزارشش قابل بررسی است.


سند دوم: هزینه‌های آقای نخست‌وزیر
در چندماهه گذشته هزینه مهمانیهای خصوصی و اداری نخست‌وزیر بقدری افزایش یافته که واقعا سرسام‌آور می‌باشد و در دوماهه گذشته در هر هفته کمتر شبی بوده که چند نفر مهمان خصوصی نداشته باشد و یکی از اقلام بسیار کلان مخارج و هزینه‌ کادو و هدایای کریسمس می‌باشد که برای دیپلماتهای مقیم تهران و خبرنگاران خارجی و دوستان خصوصی فرستاده میشود و برای مثال در چند هفته اخیر فقط ۷۰۰ کیلو خاویار از قرار کیلوئی ۵۰۰ تومان کادو داده شده است.
نظریه سه‌شنبه: گزارش قابل بررسی است.
نظریه چهارشنبه: مراتب فوق مسبوق به سابقه میباشد.


سند سوم: چک صدمیلیونی آخرین روز کاری هویدا
بطوریکه در نخست‌وزیری شنیده میشود، آقای هویدا چندساعت قبل از تغییر سمت و استعفاء از سمت خود، چکی به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان با امضاء خود در وجه دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانو صادر نموده است و چک از قرار معلوم توسط آقای کاشفی وصول و معلوم نیست آیا واقعا مبلغ مذکور بحساب مزبور واریز شده یا خیر؟
نظریه شنبه: احمد کاشفی، رازدار و محرم آقای هویدا و مدت ۱۵ سال مسئول مالی نخست‌وزیر بوده و امکانا در این فعل و انفعالات مالی وارد است و هم‌اکنون در وزارت دربار کارهای مالی آقای هویدا بوسیله وی انجام میپذیرد. علیهذا بعید نیست که مبلغ مذکور را برای مصارف و مخارج خود برداشت نموده باشند.
نظریه سه‌شنبه: شنبه شخص صادق و بااطلاعی است و خبر فوق را در محیط کار خود شنیده است.

سند چهارم: پرونده‌های بازنگشته
برابر اظهارات خصوصی آقای محمد بیگلری، رئیس اداره حفاظت نخست‌وزیری و همچنین عبدالمجید قنواتی، مسئول امور بایگانی محرمانه، تعدادی از پرونده‌های بکلی سری و محرمانه که نخست‌وزیر سابق آقای هویدا در گاوصندوق اطاق خود نگهداری میکرده به بایگانی محرمانه عودت نداده و باحتمال قوی به منزل خود و یا جای امن‌تری منتقل نموده‌اند.
نظریه شنبه: اظهارات نامبردگان به احتمال قوی صخت دارد و این پرونده‌هائی بوده که بطریق مختلف در آن سوءاستفاده شده و یا دستوراتی برخلاف قوانین و مقررات صادر شده.
نظریه سه‌شنبه: شنبه شخص مطلع و صالحی است.


هویدا به روایت اسناد ساواک
گزارش ساواک از گل‌فروشی همسر هویدا با هزینه نخست‌وزیری

گزارش ساواک از هزینه‌های هویدا

گزارش ساواک از چک صدمیلیونی روز آخر کاری هویدا

گزارش ساواک از برنگشتن تعدادی پرونده‌های سری توسط هویدا