11 مرداد 1385

شاهنشاه را بدنام می‌کنند!


از: 340 م تاریخ: 7/12/47
به: 302 شماره: 186
اخیراً شرکتی به نام دیزرکل با مسئولیت محدود برای انجام عملیات زراعی ـ باغداری ـ کشت نباتات در خیابان ویلا شماره 8 تشکیل شده و مؤسسین شرکت عبارتند از:
1ـ تیمسار سرلشگر پرویز خسروانی و تیمسار سپهبد غلامعلی اویسی که مدیر عامل و عضو هیئت مدیره همین دو نفر هستند و سرمایه ‌آن پانصد هزار ریال است و چون تیمسار پرویز خسروانی مرتباً برای گرفتن پول به بانک مراجعه می‌کند کارمندان بانک ناراحت بوده و اظهار می‌دارند پول بانک باید برای کشاورزان مصرف شود اینها افسران شاغل و صاحب قدرت هستند پول بانک را می‌گیرند و دیگر نمی‌دهند سپس اضافه کردند تیمسار خسروانی قریب سه هزار متر زمین در عباس‌آباد برای باشگاه تاج از بانک کشاورزی گرفته نه پول آن را داده نه باشگاه درست کرده و قریب دو میلیون تومان زمین او ارزش دارد چرا نام شاهنشاه را اینها بدنام می‌کنند وهر کار هم می‌نمایند به نام شاهنشاه آریامهر انجام می‌دهند.
بهره‌برداری شد
15/2/48


شاهنشاه را بدنام می‌کنند!