رضاخان و پیشنهاد شرکت نفت انگلیس و ایران


چنانکه فروغی توصیه کرده بود، دیکسن به یک سفر طولانی رفت. ویلارد گزارش می‌دهد که دیکسن پس از یک غیبت چندین ماهه در پاییز سال 1930 به تهران بازگشت؛ ولی این بار به نمایندگی از طرف شرکت جان هیز هَموند در واشنگتن و نیویورک؛ زیرا شرکت ای. دبلیو هریمن به علت سقوط بورس سهام و رکود اقتصادی دیگر علاقه‌ای به کسب این امتیاز نداشت. در این سفر نیز حسن مصطفی بیگ و یک شاهزاده روسی که حالا تابعیت ایران را داشت، او را همراهی می‌کردند. ویلارد در گزارش خود می‌نویسد:‌ «هر چند مذاکرات آقای دیکسن در سفر قبلی‌اش بی‌ثمر ماند، آنهم عمدتاً به دلیل اینکه به درستی نمی‌دانست «هدیه» نقدی را باید به کجا و چه کسی تقدیم کند، ظاهراً مطمئن است که این بار موفق خواهد شد.»(1)
بخت و اقبال با مورخان یار بود که دیکسن پس از بازگشتش به تهران همچنان هارت را در جریان پیشرفت مذاکرات قرار داد. هارت در گزارشی در ارتباط با پیشرفت مذاکرات دیکسن با تیمورتاش فاش می‌سازد که قرار بود گروه هموند به مدت سه سال هر ساله حداقل 100 هزار دلار هزینه کند. اگر اکتشافات موفقیت‌آمیز بود، سهم دولت ایران از نفت برابر با 8 درصد، و یا اگر دولت ایران ترجیح می‌داد سهم خود را به صاحب امتیاز بفروشد، معادلِ پولی آن بود. هارت اطلاعات بسیار مهم زیر را هم درباره سفر سر جان کدمن، مدیر عامل شرکت نفت انگلیس و ایران، به تهران برای ابراز تمایل شرکت به تمدید امتیاز نفت به مدت سی سال دیگر در گزارش خود گنجانده است:
آنطور که آقای دیکسن می‌گوید، اطلاعات زیر را درباره گفتگوهای دولت ایران و سر جان کدمن، رییس کل شرکت نفت انگلیس و ایران، در سفر اخیرش به تهران از مترجم تُرک خود، حسن مصطفی بیگ، که واسطه بین او و دولت ایران هم هست، به دست آورده است. وزیر دربار تیمورتاش، دربارة تمایل شرکت نفت انگلیس و ایران برای تمدید امتیاز نفت، به مترجم آقای دیکسن گفته است که سر جان در شرفیابی نزد شاه که تیمورتاش هم در آن حضور داشته پیشنهاد پرداخت 5 میلیون لیره نقد بابت تمدید امتیاز شرکت به مدت 30 سال را مطرح ساخته و گفته است که اگر پنج استان شمالی نیز در این امتیاز گنجانده شوند مبلغ را به 8 میلیون لیره خواهد رساند. طبق این گزارش، وزیر دربار گفت که شرکت نفت انگلیس و ایران «هنوز مذاکراتی را شروع نکرده است»، و افزود که یک شرکت آمریکایی حاضر است برای کسب چنین امتیازی پس از انقضای امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران مبلغ 100 میلیون دلار بپردازد. البته بسیار بعید است که یک شرکت آمریکایی چنین پیشنهادی داده باشد، ولی اگر بگذارند اعتبار امتیاز سی سال دیگر خاتمه پیدا کند، به احتمال قوی اموال شرکت [در آن زمان] خیلی بیشتر از اینها ارزش خواهد داشت.(2)
در گزارش بالا شاید بتوان دلیل عزل و دستگیری تیمورتاش را در دسامبر 1932- یعنی درست در بحبوحه مذاکرات با شرکت نفت انگلیس و ایران- و سپس قتل او در زندان دریافت. تیمورتاش پس از اینکه چند بار پیشنهادهای قبلی شرکت نفت انگلیس و ایران را رد کرده بود، باز هم می‌گفت که شرکت مزبور به رغم پیشنهاد 5 تا 8 میلیون لیره «هنوز مذاکرات را شروع نکرده است.» علاوه بر این، رضا شاه به هیچوجه قصد نداشت پولی را که برای تمدید امتیاز نفت پیشنهاد شده بود، با کسی تقسیم کند.
تیمورتاش در سفرش به اروپا بین سال‌های 1931 تا 1932 مذاکرات نفت را ادامه داد. هدف از این مذاکرات اصلاح قرارداد آرمیتاژ- اسمیت بود؛ و پس از هفته‌ها مذاکرات دقیق، دو طرف به یک توافق اولیه رسیدند. به گفته هارت، فقط حق‌الوکاله وکلای طرفین چیزی بالغ بر 10 هزار لیره ‌شد. این توافق را در فوریه 1932 به تهران آوردند تا شاه و وزرایش به دقت آن را بررسی کنند. در همان زمان، حق مذاکره از تیمورتاش، که پای ثابت همه مذاکرات قبلی نفت بود، سلب گردید و به سیدحسن تقی‌زاده، وزیر مالیه، واگذار شد که هیچ تجربه‌ای در مسایل نفتی نداشت. بدین ترتیب، مذاکرات فوق به مدت 9 ماه و تا زمان «لغو» امتیاز دارسی در روز 27 نوامبر 1932 بین جکس و تقی‌زاده ادامه یافت.

1 -  ویلارد، گزارش شماره (663/891.6363)، مورخ 15 دسامبر 1930.
2 - هارت، گزارش شماره 354 (673/891.6363)، مورخ 6 فوریه 1931.
منبع: رضاشاه و بریتانیا، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
ساختمان شرکت نفت ایران و انگلیس
بنای تاریخی شرکت نفت ایران و انگلیس که زمانی به عنوان دفتر این شرکت و بعدها در قالب دفتر پخش نفت مورد بهره برداری قرار می گرفت در حال حاضر در اختیار دانشگاه هنر می باشد و در محوطه ساختمان های وزارت خارجه درست روبروی دروازه باغ ملی تهران قرار گرفته است .میدان مشق که در حال حاضر همان محوطه باغ ملی و مجموعه ساختمان های وزارت خارجه می باشد ، یکی از مراکز تاریخی و فرهنگی تهران قدیم است که در زمان فتح علی شاه پایه های نخست احداث آن بنا نهاده شد. عمارت قزاق خانه یا همان ساختمان شرکت نفت ایران و انگلیس ، چندین دوره ساخت و ساز را شامل شده و عمده ترین تغییرات انجام شده در آن، در دوره های ناصرالدین شاه و رضاشاه می باشد . طبق یادداشت های عین السلطنه عمارت های جدید دور میدان مشق در سال 1300 ه.ش برابر با 1340ه.ق در زمان ریاست الوزرایی رضاخان ساخته شده است در این زمان به تدریج در فضای باز این میدان و در اطراف ساختمان شرکت نفت ، بناهای دولتی همچون کاخ شهربانی ، کاخ وزارت خارجه ، موزه ایران باستان و عمارت پست بنا گردید.