17 مهر 1387

همکاری سینمایی آمریکا، ایران و اسرائیل


همکاری سینمایی آمریکا، ایران و اسرائیل
قرارداد سینمایی بین ایران و اسرائیل

اتحادیه عرب گزارش مهمی درباره یک قرارداد سینمایی بین ایران و اسرائیل دریافت داشته است. هیأتی از تهیه‌کنندگان فیلم و کسانی که در صنعت سینمای آمریکا در لس‌آنجلس کار می‌کنند طرحی برای پیشرفت صنعت سینما در اسرائیل تهیه و مقدار کمکهای فنی و مالی را که شرکتهای آمریکایی می‌‌توانند در اختیار بگذارند تعیین کرده‌اند!!
این خبر در موقعی انتشار یافت که دولت ایران اعلام کرد مبلغ پنج میلیون دلار برای وارد کردن ابزار و آلات مربوط به صنعت سینما اختصاص داده و آماده است همه ساله مبلغ 15 میلیون دلار برای تهیه دو فیلم جهانی سرمایه‌گذاری کند.
به قرار اطلاع مبلغی را که دولت ایران برای صنعت سینما در کشور اختصاص داد از طرف شرکتهای آمریکایی پرداخت شده و شرکتهای مزبور به منظور رقابت با فیلمهای عربی در خاورمیانه مقدمات یک قرارداد سینمایی بین ایران و اسرائیل را فراهم می‌سازند. به هر حال اتحادیه عرب از چند هفته قبل گزارش مهمی در این زمینه دریافت داشته و برای مقابله با آن تاکنون هیچ اقدامی ننموده است و کمترین اقدام این است که از نمایش فیلم ایرانی در کشورهای عربی جلوگیری شود زیرا فیلمهای ایران در آینده صرفاً پوششی برای فیلمهای اسرائیلی خواهد بود.