17 شهریور 1399

در یوم الله هفده شهریور 1357

جنایت نیروهای سرکوبگر شاه در میدان ژاله تهران

عکس هایی که جنایات رژیم پهلوی را در تاریخ ثبت کرد


یوم الله 17 شهریور یادآور قیام مردم مسلمان ایران است که در پاسخ  به فرمان رهبر انقلاب  امام خمینی(ره) به خیابان آمدند تا فریاد خود را علیه ظلم و بیداد شاه به گوش جهانیان برسانند این حرکت مردمی نیروهای امنیتی شاه را به واکنش واداشت که در نهایت منجر به شهادت بسیاری از مردم توسط شلیک گلوله های مستقیم شد،  به خاطر این جنایت بزرگ، این روز «جمعه سیاه» نام‌گذاری شد.

قیام خونین ۱۷ شهریور با ایثار و فداکاری مردمی جان برکف به جاودانه تاریخ پیوست تا عظمت این مجاهدت و استقامت مردمی، همواره روشنائی و بصیرت راه امت اسلامی باشد. سالروز این حماسه ملی را گرامی می داریم تا یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور برای همیشه در خاطر ملت قهرمان و شهیدپرور ایران اسلامی زنده و برقرار باشد. مطلب پیش رو مروری بر شکل گیری این یوم الله در تاریخ انقلاب اسلامی است.


جنایت نیروهای سرکوبگر شاه در میدان ژاله تهران
از کشتار مردم پشته ساختند

شهدا هفده شهریور سال 1357 در غسال‌خانه بهشت زهرا