05 آبان 1400

تصویری جالب از تظاهرات دانشجویان در روزهای انقلاب


صحنه‌ای جالب از تظاهرات دانشجویان در یکی از خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران؛ آبان‌ماه ۱۳۵۷

دانشجویان پس از راهپیمایی در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران، به داخل دانشگاه رفته و در آنجا به تظاهرات بر علیه رژیم پهلوی می‌پرداختند.

«این یک صحنه از وقایعی است که اینک هر روز، و مکرراً در تهران به چشم می‌خورد. تظاهرکنندگان که به صفی از سربازان رسیده‌اند بر زمین نشسته‌اند و سربازان نیز در حالت آماده‌باش مراقب آنان هستند.»(روزنامه اطلاعات؛ ۷ آبان ۱۳۵۷)


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
تصویری جالب از تظاهرات دانشجویان در روزهای انقلاب
روزنامه اطلاعات؛ ۷ آبان ۱۳۵۷