26 آذر 1392

اعضای شورای برنامه‌ریزی بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب شدند


اعضای شورای برنامه‌ریزی بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌طی این احکام؛ محمد مهدی معراجی، مرتضی کاظمی، محمد‌علی شعاعی، همایون امیرزاده، محمود برازش، محمدرضا وصفی، محمد حسنی، شجاعی صائین، برزین ضرغامی، علی‌اصغر محمدخانی، سیدمحمود حسینی، محمود آموزگار، محمد عظیمی و  محمد الهیاری فومنی، به عنوان عضو شورای برنامه‌ریزی بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران انتخاب شدند.

در این احکام آمده است:

نظر به اهمیت برگزاری نمایشگاه بین­‌المللی کتاب تهران به عنوان مهم­ترین رویداد فرهنگی کشور و تأثیر این رویداد بزرگ بر اقتصاد نشر کشور، با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای برنامه‌ریزی بیست­ و هفتمین نمایشگاه بین­‌المللی کتاب تهران منصوب می‌شوید.

امید است، با اتکا به خداوند متعال و بهره­‌گیری از نظرات اهل فن، و ضمن حضور منظم در جلسات شورا و ارائه پیشنهادها و راه­کارهای سازنده و بررسی و تصویب طرح‌های فرهنگی و برنامه‌های عملیاتی و فعالیت‌های ویژه نمایشگاه در جهت پیشبرد اهداف نمایشگاه موفق و موید باشید.

جلسات این شورا بصورت هر دو هفته یکبار در معاونت امورفرهنگی برگزار خواهد شد.


تسنیم،‌