19 مهر 1385

شاگردان امام «ره»


شاگردان امام «ره»
موضوع: فعالیت خمینی

آقای پسندیده ساکن قم برادر روح‌اله خمینی به ایادی در مشهد سفارش کرده من بعد به تمام طلاب علوم دینی در مشهد از طرف خمینی شهریه پرداخت شود و اعتبار آن را حدود یکصد هزار تومان معین کرده است لذا قرار است سید علی‌خامنه‌ای و غلامرضا سیامی و عباس واعظ طبسی جلسه‌ای تشکیل و در این مورد تصمیمات را پیرامون نحوة پرداخت و مقدار آن بگیرند.
نظریه شنبه: خبر فوق صحت دارد.
چهارشنبه: به احتمال زیاد خبر فوق صحت دارد و مراتب تحت بررسی است.
جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تأیید است.