14 مرداد 1385

تبلیغ در تبعید!


تبلیغ در تبعید!
به: مدیریت اداره کل سوم 212 تاریخ: 23/1/2537
از: سازمان اطلاعات و امنیت سیستان و بلوچستان 10203 / 11 ه‍
درباره: شیخ عباس‌پور محمدی ماهونکی واعظ تبعیدی به زابل
پیرو شماره 10180 / 11 ه‍ ـ 23/1/2537
سازمان اطلاعات و امنیت زابل اعلام داشته که نامبرده بالا اخیراً به شهربانی زابل مراجعه و تعداد 6 جلد کتاب به شرح زیر جهت مطالعه در اختیار رئیس شهربانی زابل گذاشته که کتاب‌های مزبور به علت عدم نیاز رئیس شهربانی به سازمان زابل ارسال شده است ضمناً یاد شده که از بدو ورود به زابل در منزل سید محمد‌تقی حسینی طباطبایی (واعظ) بسر می‌برد از تاریخ 16/1/37 به منزل جدیدی واقع در خیابان پهلوی ـ کوچه غله نقل مکان نموده و خانواده خود را نیز به زابل منتقل کرده است. مراقبت از یاد شده ادامه داشته نتایج حاصله به موقع به استحضار خواهد رسید.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سیستان و بلوچستان. رضوانی
1ـ عاشورا نوشته علی صاد
2ـ‌ حماسه شهادت
3ـ رشد نوشته علی صاد
4ـ احکام دین ـ چند مسئله مورد نیاز از توضیح‌ المسائل از انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران
5ـ حج زیباترین روح همبستگی نوشته علی سبزوارزاده
6ـ فرمانروا کاراکاش نوشته مردخان اویشائول ترجمه ابوتراب باقرزاده و محمود مصور رحمانی
گیرنده: ریاست سازمان اطلاعات و ا منیت استان کرمان پیرو 11870 / 11 ه‍
24/12/36 جهت آگهی