07 بهمن 1397

تسخیر سفارت ایران در پاریس


تسخیر سفارت ایران در پاریس
پاریس-خبرگزاری فرانسه- 23 ژانویه 1979(3 بهمن 1357)

«گروهی از دانشجویان ایرانی طرفدار آیت الله خمینی امروز صبح سرکنسولگری ایران در پاریس را اشغال کردند. دانشجویان مذکور در بیانیه‌ای که تسلیم خبرگزاری فرانسه کرده‌اند خاطرنشان می‌کنند این اقدام را به منظور استقرار جمهوری اسلامی در ایران به عمل آورده‌اند. در این بیانیه همچنین سرنگونی رژیم فاشیست شاه، پایان دست‌درازی بیگانگان به ایران و برکناری دولت غیرقانونی بختیار خواسته شده است. تا ساعت سیزده به وقت پاریس پلیس فرانسه هنوز اقدامی در جهت خارج کردن دانشجویان انجام نداده است، زیرا سفیر ایران درخواست کمک نکرده است. گروهی از این دانشجویان سپس وارد ساختمان سفارت ایران شده و شعارهایی به نفع آیت الله خمینی دادند. پلیس، سفارت را در محاصره دارد، ولی هنوز از دخالت در ماجرا خودداری کرده است.»(نشریه خبرگزاری پارس؛ 4 بهمن 1357)

خبرنگار اعزامی روزنامه اطلاعات در توضیح این عکس، ماجرا را اینگونه روایت کرده است: «24 تَن از دانشجویان ایرانی در یک روز بارانی، دو نفر دو نفر وارد سفارت ایران در پاریس شدند و سپس سفارت را به اشغال خود درآوردند و عکس‌های امام خمینی، دکتر علی شریعتی، آیت الله طالقانی و چند تن دیگر را به جای عکس‌های شاه و خانواده‌اش گذاشتند.»(روزنامه اطلاعات؛ 14 بهمن 1357)