سندی در باره آقایان خامنه‌ای و راشد یزدی به ایرانشهر