23 بهمن 1398

کاخ نیاوران در تصرف مردم


کاخ نیاوران در تصرف مردم
روز 23 بهمن سال 57 (یک روز بعد از پیروزی انقلاب) با ورود نمایندگانی از کمیته استقبال امام خمینی، جوانان حصاربوعلی به اتفاق جوانان نیاوران دست در دست یکدیگر با نظارت آیت‌الله حاج سید محمدتقی حکیم، امام جماعت مسجد حصار بوعلی نیاوران نسبت به تحویل مجموعه کاخ‌های نیاوران و صاحبقرانیه از شخص سرهنگ غلامرضا یوسفی‌نژاد، افسر ارشد حاضر در هیأت نگهبان کاخ اقدام کرده و سپس تمام افسران، درجه‌داران و سربازان کاخ را خلع سلاح کردند. از خانه‌ها لباس شخصی آوردند که سربازان گارد بپوشند که موقع خروج از کاخ مورد تعرض قرار نگیرند و کلیه افسران و درجه‌داران با اتوبوس‌های سرویس کاخ با حضور چند نفر پاسدار مسلح به منازل سازمانی‌شان واقع در لویزان منتقل شدند. 48 ساعت بعد از تصرف کاخ در تاریخ 57/11/25 حکم سرپرستی کاخ به نام امام جماعت مسجد جامع نیاوران، آیت‌الله سیدحسن سعادت مصطفوی، که در زمان تصرف کاخ بیمار بودند صادر شد.