لطفاً برای دانلود فایل کتاب‌ها وارد شوید یا ثبت نام کنید

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 14

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 14


 
فصلنامه مطالعات تاريخي ۱۴ ويژه هولوكاست منتشر شد. در اين شماره عناوين زير به چشم مي‌خورد: o گفتگو o راز همه رازها o بخت‌النصر قرن بيستم o آيا شش ميليون نفر كشته شده‌اند؟ o كوره‌هاي حقيقت سوزي o مكتب تاريخ حقيقي o فيلم شوآه، ترفندي تبليغاتي o حفره‌اي نيست پس اتاق گازي وجود نداشته است o پاسخ متفكر امريكايي به فعال يهودي o طرح‌هاي متفقين براي ريشه‌كني ملت آلمان o معرفي كتاب o عكس‌ها «راز همه رازها» نگاهي اجمالي به ادعاهاي يهوديان در مورد هولوكاست و سودهايي كه از آن مي‌برند نويسنده: سيد مجتبي عزيزي مقاله حاضر مي‌كوشد تا مروري بر بخش‌هاي مهم تر ادعاهاي يهوديان در مورد هولوكاست داشته باشد و طي آن قدر مشتركي از همه اين ادعاهاي متعارض را ارائه كند و به سودهايي كه يهوديان و صهيونيستها از افسانه هولوكاست مي‌برند مي پردازد. نويسنده در انتها نتيجه گيري مي كند كه هولوكاست به صنعتي پرسود براي يهوديان و صهيونيستها تبديل شده است. صنعتي كه مبناي آن بر دروغ و بافته‌‏هاي غيرقابل قبول بنا شده و از طريق تبليغات به آن دامن زده مي‌شود و با قدرت سركوبگر دستگاههاي قضايي از آن حمايت مي‌شود. -------------------------------- بخت النصر قرن بيستم نگاهي به زندگي و زمانه آدولف هيتلر و سياستهاي آلمان نازي در قبال يهوديان نويسنده: غلامرضا رفعت نژاد هدف اصلي اين مقاله بررسي سياست هاي آلمان نازي و شخص هيتلر در قبال يهوديان است. نويسنده با بررسي روند به قدرت رسيدن آدولف هيتلر، به ذكر حاميان او در اين مسير مي پردازد و از همكاري كامل محافل صهيونيستي با هيتلر _ چه در زمان به قدرت رسيدن و چه پس از تصدي قدرت _ پرده بر مي دارد. مقاله در ادامه به اين پرسش مهم پاسخ مي دهد كه آيا نظام هيتلري خواهان از ميان بردن همه‌ي يهوديان بوده است يا خير؟ مباحثي همچون ارتش يهودي هيتلر و مهاجرت اختياري يهوديان در ادامه مقاله مورد بحث قرار مي گيرد. نويسنده در انتها چنين نتيجه گيري مي كند كه ادعاهاي يهوديان و حاميان هولوكاست در مورد سياستهاي رايش سوم در سركوب يهوديان و كشتار جمعي آنها به هيچ وجه قابل پذيرش نيست چرا كه هيتلر در سياستهاي و اعتقادات خود و نيز آلمان هيتلري در جهت گيري هاي خود اصولا به دنبال كشتار يهوديان نبوده اند. علاوه بر اين سازمانها و رهبران مهم يهوديان و صهيونيستها در دوران فعاليت سياسي هيتلر و در به قدرت رسيدن و اجراي سياستهاي او با وي همكاري و هماهنگي فراواني داشته اند تا حدي كه مي توان سياست هيتلر در مورد يهوديان را كاملا هماهنگ با خواستهاي رهبران يهودي و صهيونيست دانست. -------------------------------- مكتب تاريخ حقيقي نويسنده: مصطفي حريري اين مقاله سعي بر اين بوده است تا به معرفي زواياي مختلف مكتب تاريخ حقيقي پرداخته شود. نويسنده در ابتدا به طرح اين پرسش مي پردازد كه در قدم اول براي بازشناسي اين جريان بايد ديد بانيان اين جريان چه کساني هستند؟ معرفي اجمالي از يک مکتب تاريخ پژوهي- يا به قول پيروان آن يک روش تاريخ پژوهي- نظرگاه و ويژگي هاي آن سه محوري است که براي شناخت اين مکتب به آنها در اين مقاله پرداخته مي شود. برخي عناوين اين مقاله بدين شرحند: بازنگري چيست، هولوکاست و تاريخچه شکل گيري بازنگري تاريخي، جنگ جهاني اول و نسل اول بازنگران تاريخي، موفقيت و شکست بازنگران و کتاب شناسي بازنگري. -------------------------------- آيا 6 ميليون نفر كشته شده‏اند بررسى جمعيت‏شناختى و آمارى تعداد يهوديان اروپا نويسنده: محمد جمشيدى ادعا مى‏شود كه يهودستيزى آلمان نازى در طى جنگ جهاني ‏دوم منجر به قتل‏عام عامدانه حدود شش ميليون يهودى درسرزمينهاى حاكميت و يا متحد با رايش سوم گرديده است. قصد اين نوشتار آنست كه آيا واقعاً شش ميليون يهودى در جنگ دوم بخاطر يهودستيزى رايش كشته شده اند؟ به بيان ديگر، اين نوشتار به ‏دنبال تحليلى آمارى و ارزيابى كلي از آمارهاى ارائه شده در رابطه با كشتار يهوديان است و در اين راستا به آمار و ارقام ارائه شده توسط حاميان هولوكاست و تناقضات بسياري كه اين آمار با هم دارند اشاره مي شود. -------------------------------- كوره‏هاى حقيقت سوزى بررسى اردوگاههاى ادعايى مرگ در جريان جنگ جهانى دوم نويسنده: سيد مهدى ناظمى هدف مقاله حاضر تمركز بر مسئله اردوگاههاست. نويسنده ابتدا به طرح انواع اردوگاهها و عناوين اردوگاههاى مهم و ذكر مدعيات اصحاب هولوكاست ‏مى‏پردازد در قسمت بعدى به ترتيب با اردوگاههاى مهمى كه ادعا شده است اردوگاههاى نابودگرى (قتل‏عام) و به اعتقاد نويسنده، اردوگاههاى ترانزيتى (Transition Camp) بوده‏اند، بحث مي شود. سپس در مورد هر اردوگاه به نقد ادله حاميان ‏هولوكاست پرداخته مي شود. به اعتقاد نويسنده اندك اسناد واقعى باقيمانده – و نه شهادتهاى سراسر كذب و ضد و نقيض - به خوبى نشانگر آن هستندكه اردوگاهها اماكنى بودند براى نگهدارى گروههايى كه حكومت آلمان از ناحيه آنها - به ويژه در شرايط بحرانى جنگ - احساس خطر مى‏كرد به علاوه استفاده ارزان از انرژى كار آنها و بعضاً ترانزيت آنها به‏مناطق دورتر يا خارج از متصرفات نازيها مد نظر نظام هيتلري بوده و نه كشتار نظام مند عده اي خاص. -------------------------------- حفره‌اي نيست، پس اتاق گازي وجود نداشته است بررسي تاريخي- تكنيكي حفره هاي سقف سردخانه اول كوره‌هاي شماره دو در بيركناو براي وارد ساختن زيلكون B نويسنده: كارلو ماتوينو مترجمين: سيد مجتبي عزيزي و غلامرضا رفعت نژاد چنان كه مي دانيم ادعاهاي يهوديان در مورد هولوكاست در نهايت بر ادعاي آنان در مورد وجود اتاق هاي گاز استوار است. اتاق گاز به اتاق‌هاي بزرگي گفته مي شود كه يهوديان مدعي‌اند تعداد زيادي از يهوديان توسط نازي‌ها در اين اتاق‌هاي در بسته با گاز زيكلون B خفه شده و سپس جسد آنها به كوره هاي آدم سوزي منتقل شده است. سردخانه شماره يك از كوره شماره 2 بيركناو از جمله مهمترين مكان هايي است كه يهوديان در مورد آن ادعا دارند و معتقدند كه اتاق گاز بوده است؛ اما اين سردخانه - كه در كنار كوره‌اي كه پيش از آن براي سوزاندن اجساد قربانيان بيماري‌هاي واگيردار از جمله تيفوس و تب تيفوئيد به كار مي‌رفته است قرار دارد- براي آنكه كاركرد اتاق گاز براي خفه كردن و كشتار جمعي را داشته باشد نيازمند وجود حفره‌هايي مناسب براي ورود گاز زيكلون B است. مقاله حاضر كه توسط كارلو ماتوگنو محقق ايتاليايي و از جمله متخصصان صاحب اثر در زمينه هولوكاست نوشته شده است به بررسي اين نكته مي‌پردازد كه آيا چنين حفره‌هايي وجود داشته و دارند يا خير. -------------------------------- طرحهاي متحدين براي ريشه‌كني ملت آلمان نوشته؛ دكتر كلاوس نُردبروك مترجم: عبدالله بيچرانلو بررسي اقدامات خصمانه دول متحد عليه آلمان هدف اصلي اين مقاله را تشكيل مي دهد. به اعتقاد نويسنده مدتها پيش از پايان جنگ جهاني دوم و به عبارت دقيق از مدتها پيش از آنكه پيامدهاي كشتارهاي فجيع در اروپا روشن شود،فاتحان جنگ جهاني و دولتهاي دنباله‌رو آنها، طرحهايي براي انهدام آلمان ريخته بودند كه دربردارنده نقض اساسي «قانون ملل» بودند. علاوه بر پروژه‌هاي غير نظامي و ناز‌ي‌زدايي آلمان، طرحهايي براي از بين بردن يا اخراج آلمانها از سرزميني بود كه آنها قرنها در آن زندگي كرده بودند. به عبارت بهتر نويسنده مقاله مي كوشد تا با بررسي همه جانبه رفتار متحدين با ملت آلمان قسنت هاي ناگفته اي از تاريخ جنگ جهاني دوم را بازگو نمايد. -------------------------------- فيلم شوآه؛ ترفندي تبليغاتي مترجم: اميد رضايي ارجمند يهودي فرانسوي، کلود لانزمان، يکي از سرسخت ترين مدافعان داستان هولوکاست است. او احتمالاً بيشترين شهرت خود را مديون کارگرداني فيلم شوآه است؛ فيلمي طولاني به مدت 91.2 ساعت شامل مصاحبه هاي ضبط شده لانزمان با افرادي که ادعا مي کنند شاهد انواع بيرحمي ها طي تعقيب يهوديان توسط حزب سوسياليست ملي (نازي) بوده اند. در اين مقاله بعد از بررسي دقيق، مشخص مي شود که همگي آنها غيرقابل اعتماد هستند؛ خواه به دليل ادعاهاي باور نکردني يا به اين دليل که شرايط مصاحبه، اعترافات لانزمان، يا اعترافات بعدي شهود وي نشان مي دهد که اين مصاحبه ها از قبل هماهنگ شده اند. -------------------------------- پاسخ پروفسور آمريكايي به يك فعال يهودي نوشته: پروفسور كوين مك دونالد مترجم: سيد مجتبي عزيزي متن حاضر دفاعيه و شهادت دكتر كوين مك دونالد به نفع ديويد ايروينگ در دادگاهي است كه طي آن ايروينگ از دبوراليپشتات شكايت كرده بود. مك دونالد در اين دفاعيه نشان مي دهد كه چگونه فعالان يهودي و صهيونيست بر بسياري از انتشارات دانشگاهي غرب مسلط شده اند و به شيوه هاي مختلف از انتشار كتبي كه مخالف منافع ايشان باشد جلوگيري به عمل مي آيد. مك دونالد علاوه بر اين نشان مي دهد كه در برخورد با نظراتي كه تاريخ يهود را مورد مداقه قرار مي دهند، فعالان يهودي به جاي قوت و ضعف علمي نظرات ابراز شده به هماهنگي آن با منافع خود توجه دارند و از اين رو گاه متفكراني چون ايروينگ مورد سانسور قرار مي گيرند و گاه متون بي ارزش برخي از حاميان منافع آنان توسط مشهورترين انتشارات دانشگاهي منتشر و مورد تبليغات فراوان قرار مي گيرد. -------------------------------- معرفي كتاب نويسنده: مصطفي رشيدي طغرالجردي در اين قسمت 5 عدد از معروفترين كتب منتشر شده در زمينه نقد هولوكاست به صورت نسبتا كاملي معرفي شده اند. اسامي اين كتب و نويسندگان آنها به قرار زير است: 1- «صنعت هولوكاست» The Holocaust Industry نويسنده: نورمن جي. فينكلشتاين Norman G. Finkelstein 2- گزارش‏هاى لوختر Leuchter Reports اثر: فرد اى لوختر Fred A. Leuchter 3- درس‏هايى در مورد هولوكاست Lectures on the Holocaust اثر: گرمار رادولف germar rudolf 4- اتاق‏هاى گاز در جنگ جهانى دوم؛ واقعيت يا افسانه اثر: پروفسور رابرت فوريسون Robert Faurisson عنوان اصلى كتاب فرانسوي و به شرح ذيل است Memoire endefense, Contre ceux qui Mؤceusent de falsifier L’Histoire, la question der chambres agaz. 5- بزرگترين فريب قرن بيستم The Hoax of the Twentieth Century نويسنده: پروفسور آرتور بوتز Arthur R. Butz -------------------------------- اسناد در اين قسمت از فصلنامه، قريب به هفتاد سند تاريخي در نقد هولوكاست منتشر گرديده است. گفتني است برخي از اين اسناد براي اولين بار منتشر مي شوند.

کتاب‌های مرتبط


--->