لطفاً برای دانلود فایل کتاب‌ها وارد شوید یا ثبت نام کنید

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 13

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 13


 
سيزدهمين شماره فصل‌نامه مطالعات تاريخي (سال سوم ـ تابستان 1385) منتشر شد. سخن اول اين شماره به مناسبت واقع شدن در يكصدمين سال نهضت مشروطيت نگاشته شده و اسباب و علل توجه گسترده به مشروطيت را در سال 1385 مورد توجه قرار داده است. سپس «زندگي و زمانه شيخ ابراهيم زنجاني» تأليف عبدالله شهبازي، «بررسي آراء تني چند از نخبگان جنبش مشروطه‌خواهي در ايران» نوشته دكتر مهدي صلاح، و «بازتاب گفتمان سنت و تجدد در دهه سوم عصر مشروطه» نگاشته تقي صوفي نياركي به همين مناسبت سه مقاله نخستين شماره سيزدهم را به خود اختصاص داده‌اند. در مقاله چهارم آقاي نادر پروين مقاله‌اي با عنوان «دولت ملّي» را قلمي كرده و در آن به علل تشكيل اين دولت در كرمانشاه و دلايل شكست آن را پرداخته است. مقاله پنجم «كشف حجاب در آذربايجان» نام دارد كه محمد‌ رضايي كارشناس ارشد تاريخ آن را نوشته و با ارائه اسناد تازه‌اي از كشف حجاب در شهرهاي كوچك و بزرگ آذربايجان، بازخورد اين واقعه را در ميان مردم و مسئولان وقت به تصوير كشيده است. مقاله ششم را دكتر عبدالله متولي عضو هيئت علمي دانشگاه اراك براساس اسناد موجود در پرونده سردار فاخر حكمت با عنوان «فراز و فرود زندگي سياسي حكمت» نوشته و براي نخستين بار زواياي تازه‌اي را از كنشها و واكنشهاي اين رجل عصر پهلوي نمايانده است. در مقالات هفتم و هشتم دو نشريات بعثت و نهضت روحانيت معرفي شده‌اند. معرفي اين نشريه‌ها بر بنياد اسناد ساواك است. دوستداران تاريخ معاصر پيش از اين با نقش نشريه بعثت در مبارزات سالهاي دهه چهل آشنا شده بودند، و اين مقاله دريچه‌هاي تازه‌اي از كاركرد بعثت را در آن مقطع زماني نشان مي‌دهد. اما معرفي نهضت روحانيت براي نخستين بار صورت مي‌گيرد كه در اوايل دهه پنجاه در عراق و با كمك دولت آن كشور منتشر مي‌شد. در مقاله نهم با عنوان «انجمن بانوان پيروان قرآن» با يك نهاد گمنام مذهبي دردوران مبارزه آشنا مي‌شويم. اين مقاله را محمد‌حسن صنعتي نوشته است. و بالاخره سندهاي «بدون شرح» و بخش «نامه‌ها» پايان بخش مقالات اين شماره از فصل‌نامه مطالعات تاريخي است. فصل‌نامه مطالعات تاريخي در سومين سال انتشار خود همچنين با مدير مسئولي احمد خزايي و سردبيري هدايت‌الله بهبودي با بهاي 2000 تومان به دست علاقمندان مي‌رسد. شما مي‌توانيد با پيوستن به مشتركان فصل‌نامه با سهولت بيشتري آن را به دست آوريد.

کتاب‌های مرتبط


--->