آیت‌الله سیدحسین خادمی
ارتباط صدوقی را کاملاً با مردم قطع کنید

ارتباط صدوقی را کاملاً با مردم قطع کنید

تاریخ سند: ۲۲ مرداد ۱۳۵۷   خیلی محرمانه تلگراف وارده از: اصفهان به: [اداره کل سوم] ۳۱۲ با استفاده از منبع ۱۵۸۵* اخبار زیر به استحضار می‌رسد: ۱- بعدازظهر روز ۳۷/۵/۲۱[۲۵] احمد پسر خمینی از نجف با‌ آیت‌الله [سیدحسین] خادمی در اصفهان تلفنی تماس حاصل و از اوضاع اصفهان جویا می‌شود که خادمی جواب می‌دهد حکومت نظامی است و عده‌ای کشته شده‌اند. نامبرده از وضع نماز و منبر با توجه به وضع حکومت نظامی...

ادامه مطلب