آیت الله خادمی
روایت شهید صیاد شیرازی از آیت‌الله خادمی

روایت شهید صیاد شیرازی از آیت‌الله خادمی

آیت الله سید حسین خادمی از علمای مشهور اصفهان و مبارزان انقلابی در دوره پهلوی بوده است. ایشان سوابق درخشانی در سیر مبارزه با اقدامات مخالف شرع پهلوی داشته‌اند؛ از جمله به سیاست کشف حجاب در  دوره پهلوی اول اعتراض داشته و سپس در دوره پهلوی دوم به طور جدی وارد مبارزات انقلابی شد و به همین جهت از مدافعان اساسی مرجعیت امام خمینی (ره) در اصفهان بود. ایشان پس از انقلاب نیز به نمایندگی مجلس خبرگان...

ادامه مطلب

تصاویر منتشر نشده از آیت‌الله خادمی

تصاویر منتشر نشده از آیت‌الله خادمی

آیت‌الله خادمی در کنار آیت‌الله شهید قاضی طباطبایی، آیت‌الله شهید شمس آبادی و آیت‌الله کاظم شریعتمداری

ادامه مطلب

نامه منتشرنشده نواب صفوی به آیت‌الله خادمی

نامه منتشرنشده نواب صفوی به آیت‌الله خادمی

آیت‌اللّه‌ حسین خادمى از علمای معروف اصفهان، ۲۰ اسفند ۱۳۶۳ در سن هشتاد و سه سالگی درگذشت. سابقه مبارزاتی او به دوران رضاشاه و ماجراهای لباس متحدالشکل و کشف حجاب می‌رسد. آیت‌الله خادمی در جریان انقلاب از روحانیون همراه با نهضت امام و مورد علاقه ایشان بود. یکی از فصل‌های زندگی مبارزاتی آیت‌الله خادمی، آشنایی او با شهید نواب صفوی و حمایتهای پیدا و پنهانش از فدائیان اسلام است و ماجرای...

ادامه مطلب