محمد ساعد مراغه ای
مظفر بقائی، نفت و سیاست از کابینه ساعد تا ترور رزم آرا

مظفر بقائی، نفت و سیاست از کابینه ساعد تا ترور رزم آرا

 با سقوط احمد قوام، ابراهیم حکیمی، با اختلاف یک رأی در برابر دکتر محمد مصدق به نخست وزیری رسید. حکیمی بلافاصله پس از تصدی پست نخست وزیری پیشنهاد کرد برای افزایش قدرت شاه مجلس سنا، که نیمی از اعضای آن انتصابی بود، تشکیل شود. پیشنهاد تأسیس این مجلس، که تا آن زمان شکل نگرفته بود، مورد حمایت سیدحسن تقی زاده، که زمانی از مخالفین تشکیل آن بود، قرار گرفت. سیدحسن تقی زاده و ابراهیم حکیمی از دوره نهضت...

ادامه مطلب

دولت دوم ساعد، تلاش بیهوده

دولت دوم ساعد، تلاش بیهوده

یک روز پس از سقوط کابینه هژیر در روز 16 آبان 1327 نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس برای مشورت در مورد گزینش فوری نخست‌وزیر به کاخ سلطنتی فراخوانده شدند و بدون اعلام تمایل رسمی مجلس، ساعد مامور تشکیل کابینه شد.   ساعد که پس از کناره‌گیری از نخست‌وزیری در آبان‌ماه 1323 چندی به کار آزاد روی آورده بود و بعد از آن به عنوان نماینده شهر رضاییه (ارومیه) به مجلس پانزدهم راه یافته بود، زمانی که...

ادامه مطلب