سپهبد خسروانی
درباره سپهبد خسروانی

درباره سپهبد خسروانی

 یکی از مهم‌ترین ابزار رشد و ترقی در سیستم هزار فامیل رژیم شاهنشاهی، برخورداری از حسب و نسب و یا سبب خانوادگی بود. انتخاب همسر از یکی از خانواده‌های صاحب‌منصب، کافی بود تا فردی را از حضیض به عزیز برآورد و علی‌رغم همه بی‌لیاقتی‌ها و بی‌کفایتی‌ها، او را در مناصب معنون و مطرح بنشاند. یکی از نمونه‌های این برکشیدن را باید در زندگی پرویز خسروانی جستجو کرد. حسین فردوست در نقل خاطرات...

ادامه مطلب

بازخوانی زندگی سپهبد پرویز خسروانی

بازخوانی زندگی سپهبد پرویز خسروانی

انتخاب همسر از یکی از خانواده‌های صاحب‌منصب، کافی بود تا فردی را از حضیض به عزیز برآورد و علی‌رغم همه بی‌لیاقتی‌ها و بی‌کفایتی‌ها، او را در مناصب معنون و مطرح بنشاند. یکی از نمونه‌های این برکشیدن را باید در زندگی پرویز خسروانی جستجو کرد. حسین فردوست در نقل خاطرات خود این موضوع را به شرح زیر بیان کرده است: «پرویز خسروانی زمانی که دانشجوی دانشکده افسری بود، خود و خانواده‌اش...

ادامه مطلب